Nr. 106 (2018)VU mokslo darbai "Teisė"

E. Šileikis. KONSTITUCIJOS 25-MEČIO FENOMENAS: SUBRANDINIMO VEIKSNIAI IR IŠŠŪKIAI

Trylikoje straipsnių tvirtai nesuderintos, tačiau parlamento pritarimo sulaukusios ir referendume patvirtintos Lietuvos Respublikos Konstitucijos, kurios tam tikros formuluotės 1996–2006 m. pakito Seimui padarius devynias pataisas, 25-mečio sukaktis – fenomenalus reiškinys. Jis labiausiai sietinas su konstitucionalizmo raida 1988–1992 m. ir Konstitucinio Teismo 1993–2017 m. veikla. Tai analizuotina įvairiais šio ypatingo teisės akto jubiliejinės sukakties veiksnių aspektais, tarp jų tokiais, kurie gali būti argumentuotai laikomi diskutuotinais, atsižvelgiant, be kita ko, į 2017 m. spalį pasireiškusius politinio teisinio stabilumo ar tvarumo iššūkius, t. y. oficialiai patikslintą referendumo dėl Konstitucijos I skirsnyje ribotai numatytų dvigubos pilietybės atvejų išplėtimo neišvengiamumą.

Back to top button