Institucijos

Darbuotojų sveikatos duomenų tvarkymas, įsigaliojus Darbo kodekso pataisoms dėl karantino

2020 m. kovo 17 d. Lietuvos Respublikos darbo kodekso (DK) 47 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymu Nr. XIII-2821 (įsigaliojo 2020-03-19) DK 49 straipsnis papildytas 31 dalimi, numatančia, kad „Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ar karantiną, siekiant užtikrinti darbuotojų ir trečiųjų asmenų sveikatos apsaugą, darbdavys privalo darbuotojui, kurio sveikatos būklė kelia grėsmę kitų darbuotojų sveikatos saugumui, motyvuotu raštu pasiūlyti dirbti nuotoliniu būdu. Darbdavio pasiūlyme darbuotojui dirbti nuotoliniu būdu turi būti nurodyta siūlymo dirbti nuotoliniu būdu priežastis, terminas ir teisinis pagrindas. <…>“.

Ši nuostata iš esmės reiškia, jei darbuotojas susirgo liga, keliančia grėsmę kitų darbuotojų sveikatos saugumui, darbuotojas turėtų informuoti darbdavį, kad serga tokią grėsmę keliančia liga, nurodant tik susirgimo faktą arba, kad yra aplinkybių, dėl kurių jis galėjo tokia liga užsikrėsti. Kitaip tariant, siekiant laikytis duomenų kiekio mažinimo principo, darbdaviui pateikiama tik tokia informacija, kuri įpareigotų darbdavį sudaryti sąlygas darbuotojui dirbti nuotoliniu būdu. O darbdavys pasiūlyme dėl darbo funkcijų vykdymo nuotoliniu būdu neturėtų tokio darbo režimo priežastimi nurodyti konkretaus darbuotojo susirgimo, o vietoje to pasirinkti mažiau darbuotojo privatumą pažeidžiančią priežastį, pavyzdžiui, kitų darbuotojų sveikatos apsaugos užtikrinimas.

Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (Inspekcija) pasiekė informacija, kad kai kurie duomenų valdytojai DK 49 straipsnio 31 dalį interpretuoja plečiamai, t. y., kaip įpareigojančią darbdavį reguliariai rinkti ir tvarkyti (dokumentuoti) savo darbuotojų sveikatos duomenis apie kūno temperatūrą, pasireiškusius (nepasireiškusius) ūmios kvėpavimo takų infekcijos požymius (slogą, kosulį, pasunkėjusiu kvėpavimą) ar kt. Pabrėžiama, kad naujas reguliavimas neįtvirtina reikalavimo tvarkyti tokius asmens duomenis, todėl jų tvarkymas gali būti nesuderinamas su Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu.

Rekomenduojama darbdaviams instruktuoti savo darbuotojus apie jų pareigą matuotis kūno temperatūrą ir kitaip stebėti savo sveikatos būklę, taip pat apie pareigą informuoti darbdavį, jei darbuotojui įtariamas ar patvirtinamas COVID-19. Tačiau darbuotojai neturėtų būti įpareigojami pildyti deklaracijų, anketų ar kitokiu būdu reguliariai teikti informaciją apie jų sveikatos būklę ar jos pokyčius.

 

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos informacija

Back to top button