Nr. 107 (2018)VU mokslo darbai "Teisė"

M. Maksimaitis. DAR APIE 1919 METŲ LIETUVOS LAIKINOSIOS KONSTITUCIJOS PAMATINIUS DĖSNIUS

Straipsnyje diskutuojama 1918–1920 metais atsikuriančios Lietuvos valstybės konstitucinės raidos klausimu: ar antrasis iš eilės jos laikinas 1919 metų konstitucinis aktas buvo nauja pirmojo (1918 metų) redakcija, ar laikytinas visai nauja konstitucija.

Back to top button