Nr. 116 (2020)VU mokslo darbai "Teisė"

E. Tamošiūnienė, V. Višinskis, M. Kirkutis, R. Jokubauskas. JURIDINIŲ ASMENŲ NEMOKUMO PROCESO VEIKSMINGUMO UŽTIKRINIMAS

Šiame straipsnyje nagrinėjamos kai kurios Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – ir JANĮ) taikymo problemos, susijusios su nemokumo proceso veiksmingumo užtikrinimu. Nors naujuoju nemokumo įstatymu siekiama užtikrinti veiksmingą nemokumo procesą, tam tikrų JANĮ nuostatų analizė atskleidžia šio įstatymo nuostatų neaiškumus, galinčius daryti reikšmingą įtaką šio proceso veiksmingumui.

Back to top button