Institucijos

Pritarta valstybės administracinio turto optimizavimui: turės tik tiek, kiek reikia

Vyriausybė pritarė Finansų ministerijos pateiktiems Valstybės ir savivaldybių turto valdymo įstatymo ir su juo susijusių įstatymų pakeitimo projektams, kurių tikslas – sukurti valstybinio turto efektyvaus centralizuoto valdymo sistemą, kad valstybė turėtų tik tiek administracinio turto, kiek reikia.

Administracinės paskirties valstybės nekilnojamasis turtas etapais perduodamas valdyti centralizuotai VĮ Turto bankui. Numatoma, kad 2020 m. centralizuotai bus valdomas visas administracinės paskirties valstybės nekilnojamasis turtas.

„Kad galėtume optimizuoti šio turto apimtis ir plotus bei sumažinti turto valdymo išlaidas, siūlome nuo panaudos ir paslaugų teikimo modelio pereiti prie naujo modelio – administracinio turto nuomos. Siekiame, kad VĮ Turto bankas turėtų įgaliojimus spręsti visus valstybės institucijų ir įstaigų aprūpinimo administracinės paskirties nekilnojamuoju turtu klausimus,“ – sako finansų ministras Vilius Šapoka.

Seimui priėmus minėtus įstatymų pakeitimus, VĮ Turto bankui būtų suteikti įgaliojimai ne tik tinkamai valdyti ir prižiūrėti visą valstybės administracinį turtą, bet ir imtis kitų efektyvaus jo valdymo priemonių, pvz., perkelti įstaigas į kitas veiklai tinkamas patalpas, perskirstyti naudojamą administracinį turtą, kad jis būtų maksimaliai išnaudotas, inicijuoti bei įgyvendinti valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo projektus, parduoti nenaudojamą turtą ir pan.

Valstybės nekilnojamo turto valdymui, priežiūrai ir atnaujinimui būtų naudojamos už nuomą gautos lėšos, nenaudojamo turto pardavimo pajamos, prireikus – ir skolintos lėšos. Numatoma, kad šio turto nuomos kaina priklausys nuo jo valdymui ir atnaujinimui reikalingų investicijų bei jų įgyvendinimo laikotarpio siekiant optimalios administracinio turto apimties.

Pokyčiai turėtų įtakos visoms valstybės įstaigoms, kurių turtas valdomas centralizuotai. Administracinio valstybės nekilnojamo turto plotas šiuo metu sudaro apie 723 tūkst. kv. m, o jį valdė ar valdo ir naudoja daugiau nei 500 valstybės įstaigų.

Priėmus minėtus įstatymų projektų pakeitimus, įsigaliotų ir valstybės bei savivaldybių turto panaudos teisinio reguliavimo pokyčiai: sumažės panaudos subjektų skaičius, o asociacijų veiklos socialinėje srityje bus išgrynintos ir nustatytos įstatymu.

Taip pat įstatymų projektų pakeitimai turėtų įtakos savivaldybių turto valdymui pokyčiams. Savivaldybių turto valdymas taptų skaidresnis: būtų nustatyti savivaldybių nuomos be konkurso atvejai, nuomos tvarkos aprašo turinys bei įteisinamas nuomos e-konkursas.

Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 6, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 24 straipsnių pakeitimo ir 18 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektą galite rasti čia.

LR finansų ministerijos informacija

Back to top button