Teismai

LAT pasisakė dėl darbuotojų saugos ir sveikatos priežiūros tarnybos funkcijas atliekančio asmens atsakomybės už darbdavio nuostolius

Vasario 15 d. Lietuvos Aukščiausiajame Teisme (LAT) išnagrinėta byla, kurioje buvo sprendžiama dėl sutartinės darbuotojų saugos ir sveikatos priežiūros tarnybos funkcijas atliekančio juridinio asmens atsakomybės už darbdavio nuostolius, patirtus jam atlyginus žalą dėl darbuotojo žūties darbo vietoje.

Byloje nustatyta, kad įmonės ieškovės teritorijoje įvyko nelaimingas atsitikimas darbe, jo metu žuvo ieškovės darbuotojas. Ieškovė (darbdavė) žuvusio darbuotojo artimiesiems atlygino neturtinę žalą ir pareikalavo iš atsakovės, su kuria buvo sudariusi sutartį dėl dalies darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų ieškovės įmonėje vykdymo, nuostolių atlyginimo. Ieškovė įrodinėjo, kad nuostolius patyrė dėl to, kad atsakovė netinkamai vykdė sutartines pareigas.  

Išnagrinėjusi bylą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegija pažymėjo, kad nors Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme įtvirtinta absoliuti darbdavio pareiga sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas ir darbdavys nukentėjusiam darbuotojui atsako už šiai pareigai vykdyti pasitelkto asmens veiksmus, tai nepašalina šio asmens atsakomybės darbdaviui už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą (netinkamą vykdymą). Atsakovė turėjo sutartinę pareigą įvertinti su ieškovės įmonės veikla susijusias darbuotojų saugos rizikas pagal įmonės veiklos pobūdį, parengti šias rizikas šalinančias darbų saugos instrukcijas, kontroliuoti, ar darbuotojai tinkamai instruktuoti, tačiau šių pareigų tinkamai nevykdė, dėl to ieškovė patyrė nuostolių ir šiuos atsakovė turi atlyginti.

Tačiau teisėjų kolegija konstatavo pagrindą pakeisti pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimus, taikyti mišrios kaltės principą ir sumažinti priteistą nuostolių atlyginimą 30 proc., nes nustatyta, kad įvykusį nelaimingą atsitikimą iš dalies nulėmė ir pačios ieškovės neteisėti veiksmai – ieškovė netinkamai vykdė jai pačiai priskirtas pareigas darbuotojų saugos ir sveikatos srityje, kurios pagal sutartį nebuvo perduotos atsakovei. Atsakovei didesnė atsakomybės dalis (70 proc.) pritaikyta atsižvelgiant į tai, kad, būdama verslininkė ir teikdama paslaugas darbuotojų saugos ir sveikatos srityje, atsakovė šias paslaugas privalėjo teikti itin atidžiai ir rūpestingai, tačiau to nepadarė.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo informacija

Back to top button