Teismai

LAT: VĮ Registrų centrui pateiktos nepatvirtintos finansinės ataskaitos nepašalina akcinės bendrovės vadovo pareigos sušaukti eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

Sausio 17 d. Lietuvos Aukščiausiajame Teisme išnagrinėta administracinio nusižengimo byla (Nr.2AT-13-654/2024), kurioje uždarosios akcinės bendrovės (bendrovės) vadovas L. P. buvo nubaustas pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 119 straipsnio 1 dalį už tai, kad, pažeisdamas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimus, nesušaukė eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

Bendrovės vadovo atstovas prašė panaikinti žemesnės instancijos teismų sprendimus ir administracinio nusižengimo teiseną L. P. nutraukti. L. P. atstovas prašyme nurodė, kad L. P. yra nubaustas nepagrįstai, nes jis negalėjo įvykdyti savo pareigos sušaukti eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, kadangi nebuvo galutinai išspręstas teisminis ginčas dėl šios bendrovės ankstesnių metų finansinės atskaitomybės patvirtinimo.

Išnagrinėjusi bylą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegija nurodė, kad sprendžiant, ar bendrovės vadovas L. P. yra pagrįstai nubaustas už tai, kad įstatymo nustatytu laiku nesušaukė eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, turi būti nustatytos priežastys, dėl kurių tokia įstatymo nurodyta akcinės bendrovės vadovo pareiga nebuvo įvykdyta. Aplinkybė, kad prieš L. P. bendrovės vadovo pareigas ėjęs A. P. pateikė VĮ Registrų centrui visuotinio akcininkų susirinkimo nepatvirtintas bendrovės ankstesnių finansinių metų finansines ataskaitas ir buvo nubaustas už tai administracine tvarka, nepateisina šiuo metu bendrovės vadovo pareigas einančio L. P. pareigos sušaukti susirinkimą nevykdymo, nes joks teisinis procesas, dėl kurio visuotinio akcininkų susirinkimo nepatvirtintos ataskaitos būtų pašalintos iš VĮ Registrų centro duomenų bazės ar būtų imtasi kitokių veiksmų, nevyko.

Padarytos klaidos parengiant bendrovės finansinę atskaitomybę turėjo būti ištaisytos Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatymo nustatyta tvarka. L. P. tokia galimybe nepasinaudojo, nors ją turėjo, todėl yra pagrįstai nubaustas pagal Administracinių nusižengimų kodekso 119 straipsnio 1 dalį 650 Eur bauda.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo informacija

Back to top button