Teismai

Lietuvos apeliacinis teismas: visi su koncernu „MG Baltic“ susijusios politinės korupcijos byloje išteisinti asmenys yra kalti

Lietuvos apeliacinis teismas apygardos teismo nuosprendžiu (Nr. 1A-40-307/2023 ) dėl papirkimo, kyšininkavimo, prekybos poveikiu ir piktnaudžiavimo išteisintus verslininką Raimondą Kurlianskį, tuomečius Seimo narius Eligijų Masiulį, Vytautą Gapšį, Šarūną Gustainį, Gintarą Steponavičių, taip pat juridinius asmenis – UAB koncerną „MG Baltic“ (šiuo metu – UAB „MG grupė“), politinę partiją Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdį (šiuo metu – politinė partija Liberalų sąjūdis) ir politinę partiją Darbo partiją – pripažino kaltais.

Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas baudžiamąją bylą, neanalizavo ir nevertino visų aplinkybių, susijusių su UAB koncerno „MG Baltic“ veikla, jo įtaka konkrečioms politinėms partijoms, o kartu ir korupcinių ryšių, siejusių byloje išteisintus asmenis. Teisėjų kolegijos vertinimu, tai ir sukliudė išsamiai išnagrinėti baudžiamąją bylą ir priimti joje teisingą sprendimą.

UAB koncerną „MG Baltic“, veikusį per R. Kurlianskį, ir E. Masiulį, Š. Gustainį, G. Steponavičių, atstovavusius politinei partijai Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžiui, bei V. Gapšį, atstovavusį politinei partijai Darbo partijai, siejo įprastines politikos ir verslo bendravimo ribas peržengiantys, t. y. korupciniai, ryšiai.

R. Kurlianskio ir minėtų Seimo narių susitikimai, dažniausiai R. Kurlianskio inicijuoti, buvo ne atsitiktiniai, bet, priešingai, sistemingi, derinami prie Seime ar kitose valstybės ar savivaldybės institucijose tuo metu sprendžiamų UAB koncernui „MG Baltic“ reikšmingų politinių klausimų. Visus R. Kurlianskio pasiūlymus susitikti E. Masiulis, Š. Gustainis, G. Steponavičius ir V. Gapšys noriai priimdavo ir su R. Kurlianskiu susitikdavo. Šių susitikimų metu R. Kurlianskis su minėtais Seimo nariais ne tik aptardavo politines aktualijas, partijų vidaus reikalus, bet ir paprastai pateikdavo prašymus, susijusius su UAB koncernui „MG Baltic“ palankių sprendimų priėmimu Seime, ministerijose ar savivaldos institucijose.

Tokių nuolatinių R. Kurlianskio apgalvotai suderintų susitikimų, juose vykusių pokalbių visuma atskleidžia, jog tarp R. Kurlianskio ir E. Masiulio buvo sudaryti korupcinio pobūdžio susitarimai. Pirmojo byloje užfiksuoto susitikimo metu R. Kurlianskis E. Masiuliui iš pradžių pasiūlė susitikti šventinės kalėdinės vakarienės ir jos metu aptarti teisės aktais draudžiamos juridinių asmenų finansinės paramos šiai politinei partijai galimybę, o paskui pateikė prašymus atlikti R. Kurlianskio atstovaujamam verslui naudingus veiksmus. Tiek R. Kurlianskis, tiek E. Masiulis suvokė, kad prašymai veikti konkrečiu būdu pateikiami ir pažadas šiuos veiksmus atlikti duodamas už neteisėtą materialinę naudą, dėl kurios turėjo būti susitarta vėliau. Minėtos šventinės vakarienės metu R. Kurlianskis ir E. Masiulis susitiko ir susitarė ne dėl paskolos ar teisėtos finansinės paramos partijai, bet dėl konkretaus dydžio kyšio, o vėliau vykusiuose susitikimuose suderino ir jo perdavimo aplinkybes. Tokių aplinkybių visuma apeliacinės instancijos teismui leido konstatuoti, kad R. Kurlianskis papirkinėjo ir prekiavo poveikiu, o E. Masiulis – kyšininkavo ir prekiavo poveikiu. Be to, apeliacinės instancijos teismas E. Masiulį pripažino kaltu ir dėl neteisėto praturtėjimo, nustatęs, kad E. Masiulio namuose kratos metu rastų 135 290 Eur grynųjų pinigų įgijimo neįmanoma pagrįsti teisėtai gautomis pajamomis.

Š. Gustainis, Seime įregistruodamas Vartojimo kredito įstatymo pataisas bei asmeniškai balsuodamas už koncernui „MG Baltic“ palankią 8 straipsnio pataisą, veikė prašomas R. Kurlianskio, pataisos tekstą gavo būtent iš jo ir su juo derino veiksmus, žinodamas, kad už tai kaip kyšis VšĮ Taikomosios politikos institutui, kurio steigėju ir faktiniu vadovu jis pats buvo, jau skirta 8 700 Eur parama. Šiuos veiksmus Apeliacinio teismo teisėjų kolegija įvertino kaip kyšininkavimą (Š. Gustainis) ir papirkimą (R. Kurlianskis).

Apeliacinės instancijos teismas taip pat konstatavo, jog R. Kurlianskis prašė V. Gapšio, pasinaudojant Seimo nario padėtimi ir įtaka bendrapartiečiams, paveikti kitus valstybės tarnautojus (Seimo pirmininkę, Darbo partijos frakcijos Seime narius, Seimo Biudžeto ir finansų komiteto vadovybę ir narius bei žemės ūkio ministrę), kad šie vykdydami įgaliojimus teisėtai ir neteisėtai veiktų taip, kaip prašė R. Kurlianskis, taip pat pačiam veikti, kaip šis pageidavo. Už šių susitarimų įvykdymą buvo susitarta dėl neteisėto atlygio – užmaskuotų kyšių, kurie, V. Gapšiui pažadėjus paveikti prašomus asmenis ir pačiam atlikus R. Kurlianskio pageidaujamus veiksmus, buvo gauti kaip papildoma 12 100 Eur nuolaida Darbo partijos politinei reklamai bei 15 000 Eur parama VšĮ „Meno ir sporto projektai“. Apeliacinis teismas pripažino, kad R. Kurlianskis šiuo atveju papirkinėjo ir prekiavo poveikiu, o V. Gapšys – kyšininkavo ir prekiavo poveikiu.

Apeliacinės instancijos teismas pripažino, kad G. Steponavičius piktnaudžiavo tarnyba. Jis, žinodamas, jog Š. Gustainio teikta Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio pataisa yra svarbi R. Kurlianskiui, kaip UAB koncerno „MG Baltic“ atstovui, balsavo taip, kaip buvo naudinga koncernui. Taip veikdamas G. Steponavičius siekė gauti turtinės naudos – paramos politinės partijos Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio, jo ir kitų partijos narių politinei veiklai finansuoti. Dėl šios politinės paramos skyrimo, apeinant teisės aktų reikalavimus, G. Steponavičius ir R. Kurlianskis konkrečiai susitarė įvykusių kelių susitikimų metu. Tokiais savo, kaip Seimo nario, veiksmais G. Steponavičius, Apeliacinio teismo teisėjų kolegijos vertinimu, sulaužė duotą Seimo nario priesaiką, pažeidė sąžiningumo, skaidrumo, padorumo, nesavanaudiškumo, nešališkumo principus ir dėl to didelę neturtinę žalą patyrė tiek Seimas, tiek Lietuvos valstybė. 

Be to, atsižvelgus į tai, kad R. Kurlianskis atliko neteisėtus veiksmus UAB koncerno „MG Baltic“ naudai ir interesais, bei į tai, kad pagal nustatytas faktines aplinkybes jis turėjo teisę atstovauti koncernui, priimti sprendimus jo vardu ir kontroliuoti jo veiklą, pripažinta, kad UAB koncernas „MG Baltic“ kaltas dėl papirkimo ir prekybos poveikiu. Reikšmingas pareigas ėjusių politinės partijos Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio atstovų E. Masiulio, Š. Gustainio ir G. Steponavičiaus bei politinės partijos Darbo partijos atstovo V. Gapšio veiksmai taip pat buvo atliekami šių politinių partijų naudai ir interesais, todėl politinė partija Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis pripažinta kalta dėl kyšininkavimo, prekybos poveikiu ir piktnaudžiavimo, politinė partija Darbo partija – dėl kyšininkavimo ir prekybos poveikiu.

Įvertinus padarytų nusikaltimų pobūdį ir pavojingumą, kaltinamųjų asmenybes, lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes, nusikaltimais padarytą žalą, Apeliacinio teismo nuosprendžiu:

– R. Kurlianskiui paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 6 metams ir 18 830 Eur dydžio bauda, taip pat jam 5 metams atimta teisė eiti vadovaujamas pareigas viešajame ir privačiame sektoriuose, Visuomenės informavimo įstatyme numatytose visuomenės informavimo priemonėse;

– E. Masiuliui paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 5 metams 6 mėnesiams. Jam taip pat 5 metams atimta teisė būti išrinktam ar paskirtam į visas valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų, įmonių ar nevalstybinių organizacijų renkamas ar skiriamas pareigas bei konfiskuota 241 490 Eur;

– V. Gapšiui paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 4 metams 6 mėnesiams. Jam taip pat 5 metams atimta teisė būti išrinktam ar paskirtam į visas valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų, įmonių ar nevalstybinių organizacijų renkamas ar skiriamas pareigas bei nuspręsta iš jo išieškoti 8 000 Eur;

– Š. Gustainiui paskirta bausmė – 18 830 Eur bauda, taip pat 5 metams atimta teisė būti išrinktam ar paskirtam į visas valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų, įmonių ar nevalstybinių organizacijų renkamas ar skiriamas pareigas bei nuspręsta iš jo išieškoti 4 350 Eur;

– G. Steponavičiui paskirta 15 064 Eur bauda ir 4 metams atimta teisė būti išrinktam ar paskirtam į visas valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų, įmonių ar nevalstybinių organizacijų renkamas ar skiriamas pareigas;

– UAB koncernui „MG Baltic“ paskirta galutinė subendrinta bausmė – 1 129 800 Eur bauda;

– politinei partijai Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžiui paskirta galutinė subendrinta bausmė – 376 600 Eur bauda;

– politinei partijai Darbo partijai paskirta galutinė subendrinta bausmė – 301 280 Eur bauda.

Lietuvos apeliacinio teismo informacija

Back to top button