Institucijos

Ginčų baigtis Mokestinių ginčų komisijoje: nepatvirtinta daugiau kaip trečdalis mokesčių administratorių sprendimų

Praėjusiais metais 37 procentai mokesčių mokėtojų skundų Mokestinių ginčų komisijoje buvo patenkinti pilna apimtimi arba dalinai, t. y. tokia dalis mokesčių administratorių sprendimų buvo panaikinta arba pakeista sumažinant apskaičiuotas sumas, arba perduota nagrinėti iš naujo. Komisija patvirtino 63 procentus mokesčių administratorių sprendimų. Daugiau kaip pusę (57 proc.) atvejų ginčo šalys (mokesčių mokėtojai arba mokesčių administratoriai) neginčijo sprendimų, vadinasi, Komisijos sprendimai tapo vykdytinais.

Kaip ir kiekvienais metais dažniausiai (apie 80 procentų atvejų) ginčų šalis buvo  Valstybinė mokesčių inspekcija, apie 15 proc. atvejų – Muitinės departamentas, mažiausiai kartų ginčuose dalyvavo Aplinkos apsaugos departamentas (5 proc.). 2022 metais daugiausia buvo patvirtinta Muitinės departamento sprendimų  – 75 procentai, po to rikiuojasi Valstybinė mokesčių inspekcija (63 proc.), o Aplinkos apsaugos departamento patvirtintų sprendimų dalis sudarė mažiausią dalį (12 proc.). 

,,Šie duomenys atskleidžia, jog mokesčių mokėtojams vertėjo ginti savo teises ir pasinaudoti galimybe gauti greitą ir paprastą  teisinį situacijos įvertinimą Komisijoje. Jei palygintume rezultatus su panašia ikiteismine mokestinių ginčų institucija veikiančia Danijoje – Nacionaliniu mokesčių tribunolu (Landsskatteretten) pastebėtume, kad mokestinių ginčų  skaičiai yra panašūs. Ši ikiteisminė įstaiga pilnai ar dalinai patenkina apie 30 procentų mokesčių mokėtojų skundų“, – komentuoja Komisijos narė Vilma Vildžiūnaitė.

Komisija tai pat pristato Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) 2022 metais paskelbtą iš valstybių mokesčių administratorių surinktą su mokestinių ginčų baigtimi teismuose susijusią informaciją (už 2020 metus). Pagal pateiktus duomenis iš 22 Europos valstybių daugiau kaip 90 procentų palankių mokesčių administratoriams sprendimų buvo priimta Airijoje ir Maltoje (100 proc.), Lietuvoje – 95,7 proc., Latvijoje – 92,3 proc. ir Belgijoje – 90,5 proc. Mažiau kaip pusę mokesčių administratoriams palankių sprendimų priimta Kroatijoje (47,2 proc.) Portugalijoje (42,5 proc.) ir Graikijoje (40 proc.)

Toliau pateikiama pagal EBPO paskelbtą informaciją sudaryta diagrama, atskleidžianti kokia dalis sprendimų buvo palanki mokesčių administratoriams.

Mokestinių ginčų komisijos informacija

Back to top button