Antstoliai

ES sankcijos Rusijai ir susijusioms šalims – pareiga ir antstoliams

Į tarptautines teisines procedūras prieš Ukrainos agresorius ir jų rėmėjus gali tekti įsitraukti ir Lietuvos antstoliams, kadangi sankcijų įgyvendinimas tiesiogiai susijęs su antstolių darbu.

Rusijos ir Baltarusijos fizinių bei juridinių asmenų naudai Lietuvoje vykdomi priverstinio išieškojimo procesai bus atidžiai peržiūrimi ir, esant poreikiui, koreguojami užtikrinant sankcijų taikymą. Antstolių informacinės sistemos duomenimis, tokių procesų skaičius Lietuvoje nesiekia 300, tačiau didžiąją dalį išieškojimų yra inicijavę Rusijos ir Baltarusijos juridiniai asmenys.

Tarptautinė antstolių ir teismo pareigūnų organizacija (UIHJ) kovo 8 d. paragino visų šalių antstolius aktyviai prisidėti prie sankcijų prieš Ukrainos agresorius įgyvendinimo. Sankcijos – tai priverstinės priemonės, naudojamos reaguojant į tarptautinės teisės ir žmogaus teisių pažeidimus.

“Priverstines teisines funkcijas vykdantiems antstoliams gali tekti bendrauti su sankcijų sąraše nurodytais asmenimis. Be to, antstoliams gali tekti saugoti sąraše esantiems asmenims priklausančias lėšas,“– teigiama UIHJ Prezidento Marc Scmitz kreipimesi.

Visus praktikoje iškylančius klausimus antstoliams siūloma spręsti bendradarbiaujant su kompetentingomis savo šalių institucijomis. Europos Tarybos reglamentas 269/2014 reglamentuoja fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ar įstaigų, atsakingų už grėsmę Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei keliančius veiksmus, kelionių apribojimus bei lėšų bei ekonominių išteklių įšaldymą.

Su sankcijų sąraše esančiais fiziniais ir juridiniais asmenimis negalima vykdyti verslo, o jų turtas Europos Sąjungoje yra įšaldomas. Sankcijų sąraše esantiems asmenims draudžiama teikti finansines  paslaugas ar finansuoti jų veiklą. Taip siekiama neleisti, kad lėšos ir (arba) ekonominiai ištekliai tokiems asmenims būtų tiesiogiai ar netiesiogiai prieinami.

Sankcijos skirtos Rusijos asmenims ir subjektams, kurie turėjo įtakos keliant grėsmę arba kenkiant Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei. Tarp jų – 351 Rusijos Dūmos narys palaikęs prezidento Vladimiro Putino siūlymą pripažinti apsišaukusių Donecko ir Luhansko respublikų nepriklausomumą. Sankcijos taip pat taikomos konkretiems asmenims ir įmonėms iš Ukrainos, pavyzdžiui, dėl to, kad prisidėjo prie Ukrainos valstybės turto pasisavinimo, neteisėtos Krymo aneksijos ar padėties Rytų Ukrainoje destabilizavimo. Galiausiai, sankcijos taikomos Krymo ar Sevastopolio subjektams. Asmenų, kuriems taikomos sankcijos, sąrašas skelbiamas čia.

Antstolių rūmų informacija

Back to top button