AntstoliaiMinisterija

Priimti Civilinio proceso kodekso ir Antstolių įstatymo projektų pakeitimai, kuriais siekiama ekonomiškesnio ir skolininkams priimtinesnio išieškojimo proceso

Seimas pritarė Teisingumo ministerijos parengtiems Civilinio proceso kodekso ir Antstolių įstatymo projektų pakeitimams, kuriais siekiama ekonomiškesnio ir skolininkams priimtinesnio išieškojimo proceso, kokybiškesnės ir skaidresnės antstolių veiklos.

Pasak teisingumo ministrės Ewelinos Dobrowolskos, vykdymo išlaidų dydžius, apskaičiavimo ir apmokėjimo tvarką tvirtins nebe teisingumo ministras, bet Vyriausybė, o visi su tuo susiję sprendimai bus grindžiami objektyviais kriterijais ir ekonominiais skaičiavimais – bus patvirtinta vykdymo išlaidų dydžių nustatymo metodika, pagal kurią, atsižvelgiant į antstolių veiklos statistinius rodiklius, bus  apskaičiuoti vykdymo išlaidų dydžiai.

Teisingumo ministerijos siūlymu, kokybiškesnės ir skaidresnės antstolių veiklos leis pasiekti tai, jog teisingumo ministrui bus suteikti įgaliojimai patvirtinti antstolių skaičiaus nustatymo metodiką, kuria vadovaujantis kasmet bus įvertinamas poreikis keisti antstolių skaičių. Kartu bus didinami išsilavinimo reikalavimai asmenims, ketinantiems tapti antstoliais, kuriems reikės įgyti ne tik teisės bakalauro, bet ir teisės magistro laipsnį. Galiausiai bus griežtinami antstolio veiklos ribojimai, plečiamas ratas asmenų, kurių paslaugomis antstoliui draudžiama naudotis – antstolis savo veikloje negalės naudotis paslaugomis asmenų, su kuriais jis susijęs kokiais nors ryšiais.

Numatytas ir skolininkams priimtinesnis išieškojimo procesas. Atlikus poveikio vertinimą ir nustačius, kad pasiteisino 2021 metais įsigaliojusi vykdomųjų dokumentų paskirstymo antstoliams tvarka, Antstolių informacinė sistema antstoliams paskirstys visus, o ne tik vykdomuosius dokumentus dėl piniginių išieškojimų, kaip yra dabar. Kita būsima naujovė leis užtikrinti, kad visas to paties skolininko bylas vykdytų tas pats antstolis, nes iki šiol naujas vykdomasis dokumentas tam pačiam antstoliui būdavo nukreiptas tik tuo atveju, jeigu naujo ir anksčiau pradėto vykdyti vykdomojo dokumento vykdymo teritorija sutapdavo.

Teisingumo ministerijos informacija

Back to top button