InstitucijosTech+Law

Siūlomu Lustų teisės aktu EK siekia spręsti puslaidininkių stygiaus problemą ir įtvirtinti Europos pirmavimą technologijų srityje

Šiandien Europos Komisija pasiūlė visapusį priemonių rinkinį, kuriuo siekiama užtikrinti ES tiekimo saugumą, atsparumą ir technologinį pirmavimą puslaidininkių technologijų ir prietaikų srityje. Europos lustų aktas padidins Europos konkurencingumą ir atsparumą ir padės vykdyti tiek skaitmeninę, tiek žaliąją pertvarką.

Dėl pastarojo meto visuotinio stygiaus buvo priverstos užsidaryti gamyklos įvairiuose sektoriuose – nuo automobilių iki sveikatos priežiūros prietaisų. Pavyzdžiui, 2021 m. automobilių sektoriaus gamyba kai kuriose valstybėse narėse sumažėjo trečdaliu. Tai dar ryškiau atskleidė itin didelę puslaidininkių vertės grandinės bendrą priklausomybę nuo labai riboto dalyvių skaičiaus sudėtingomis geopolitinėmis aplinkybėmis. O kartu paaiškėjo, kokia puslaidininkių svarba visai Europos pramonei ir visuomenei.

ES lustų aktas bus grindžiamas Europos pranašumu – pirmaujančiais pasaulyje mokslinių tyrimų ir technologijų tinklais ir organizacijomis, taip pat novatoriškais įrangos gamintojais – ir padės šalinti likusius trūkumus. Jį taikant puslaidininkių sektorius – nuo mokslinių tyrimų iki gamybos – sėkmingai plėtosis, o tiekimo grandinė taps atspari. Pagal Lustų aktą bus sutelkta daugiau kaip 43 mlrd. EUR viešųjų ir privačiųjų investicijų ir bus nustatytos priemonės, kurios leistų išvengti būsimų tiekimo grandinių sutrikimų, jiems pasirengti, juos numatyti ir greitai į juos reaguoti kartu su valstybėmis narėmis ir mūsų tarptautiniais partneriais. Tai leis ES pasiekti savo tikslą iki 2030 m. padvigubinti turimą dabartinę rinkos dalį iki 20 proc.

Europos lustų aktas užtikrins, kad ES įgytų reikiamų priemonių, įgūdžių ir technologinių pajėgumų, kurių reikia norint pirmauti ne tik moksliniais tyrimais ir technologijomis, bet ir pažangiųjų lustų projektavimo, gamybos ir pakavimo srityse, taip pat užsitikrinti puslaidininkių tiekimą ir sumažinti priklausomybę. Pagrindiniai jo elementai:

  • Europos lustų iniciatyva, kuri padės sutelkti Sąjungos, valstybių narių ir esamų Sąjungos programų asocijuotųjų trečiųjų valstybių, taip pat privačiojo sektoriaus išteklius per stiprią Lustų bendrąją įmonę, kuri bus sukurta strategiškai perorientavus esamą Bazinių skaitmeninių technologijų bendrąją įmonę. 11 mlrd. EUR bus skirta moksliniams tyrimams, technologinei plėtrai ir inovacijoms intensyvinti, pažangiosioms puslaidininkių priemonėms diegti, novatoriškoms realaus gyvenimo prietaikoms skirtų naujų įrenginių prototipų kūrimo, bandymo ir eksperimentavimo linijoms kurti, darbuotojams mokyti ir supratimui apie puslaidininkių ekosistemą ir vertės grandinę gilinti.
  • Nauja sistema, kuria siekiama užtikrinti tiekimo saugumą pritraukiant investicijas ir didinant gamybos pajėgumus, kurie yra pažangiųjų mazgų ir naujoviškų efektyviai energiją vartojančių lustų inovacijų klestėjimo sąlyga. O Lustų fondas sudarys palankesnes sąlygas startuoliams gauti finansavimą, kad jiems būtų lengviau brandinti inovacijas ir pritraukti investuotojų. Jam priklausys ir speciali programos „InvestEU“ puslaidininkių nuosavo kapitalo investicijų priemonė, kurios parama veiklą plečiančioms įmonėms ir MVĮ palengvins jų rinkos plėtra.
  • Valstybių narių ir Komisijos koordinavimo mechanizmas, kurį naudojant bus stebima puslaidininkių pasiūla, vertinama paklausa ir rengiamasi stygiaus atvejams. Jo paskirtis – stebėti puslaidininkių vertės grandinę renkant svarbią informaciją iš įmonių, kad būtų nustatyti pamatiniai trūkumai ir kliūtys.Juo naudojantis bus atliekamas bendras krizės vertinimas ir koordinuojami naujame neatidėliotinų priemonių rinkinyje numatyti veiksmai, kurie yra būtini. Mechanizmas taip pat sudarys sąlygas greitai ir ryžtingai reaguoti kartu, pasinaudojant visomis nacionalinėmis ir ES priemonėmis.

Komisija taip pat siūlo papildomą rekomendaciją valstybėms narėms. Ši priemonė leistų iškart pradėti naudoti valstybių narių ir Komisijos koordinavimo mechanizmą, t. y. jau dabar būtų galima aptarti ir priimti sprendimus dėl savalaikių ir proporcingų reagavimo į krizes priemonių.

Valstybės narės raginamos nedelsiant imtis koordinavimo veiksmų, laikantis rekomendacijos, kad būtų galima suprasti esamą puslaidininkių vertės grandinės būklę visoje ES, numatyti galimus trikdžius ir imtis taisomųjų priemonių, kad dabartiniai trūkumai būtų pradėti šalinti iki reglamento priėmimo. Komisijos pasiūlymus dėl Europos lustų akto pagal įprastą teisėkūros procedūrą turės svarstyti Europos Parlamentas ir valstybės narės. Jei reglamentas bus priimtas, jis bus tiesiogiai taikomas visoje ES.

Europos Komisijos informacija

Back to top button