Nr. 120 (2021)VU mokslo darbai "Teisė"

R. Žiedė. BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS UŽ AUTORYSTĖS PASISAVINIMĄ RAIDA LIETUVOJE XIX A. 3 DEŠ. – XX A. PR. LAIKOTARPIU

Straipsnyje analizuojama baudžiamosios atsakomybės už autorystės pasisavinimą raida Lietuvoje nuo XIX a. trečiojo dešimtmečio iki Lietuvos nepriklausomybės atgavimo XX a. pradžioje. Skirtingu metu galiojusių normų turinys lyginamas tarpusavyje, ieškoma seniausios autorystės pasisavinimo baudžiamosios normos. Straipsnio prieduose taip pat nuosekliai pagal teisės akto galiojimo datą pateikiamos ir autorystės pasisavinimo normų citatos originalo (XIX a. rusų) kalba ir jų vertimas į lietuvių kalbą bei grafikas, vaizduojantis skirtinguose teisės aktuose įtvirtintas autorystės pasisavinimo normas ir jų koreliaciją.

Back to top button