Nr. 112 (2019)VU mokslo darbai "Teisė"

J. Bagdžius. LAIDAVIMAS LIETUVOS BAUDŽIAMOJOJE TEISĖJE

Straipsnyje pateikiama Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse įtvirtinto atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą istorinė analizė, mėginant suvokti šio instituto susiformavimo Lietuvos baudžiamojoje teisėje priežastis. Laidavimo už nusikaltimus padariusius asmenis apraiškų mėginama ieškoti dar ankstyvaisiais Lietuvos valstybės laikais.

Back to top button