Institucijos

Europos Komisija priėmė antrąją strateginio prognozavimo ataskaitą

Šiandien Komisija priėmė antrąją metinę strateginio prognozavimo ataskaitą „ES pajėgumas ir laisvė veikti“. Šiame komunikate pristatomas į ateitį orientuotas daugiadalykis požiūris į ES atvirą strateginį savarankiškumą tuo metu, kai pasaulinė tvarka tampa vis labiau daugiapolė ir ginčijama. Komisija nustatė keturias pagrindines pasaulines tendencijas, turinčias įtakos ES pajėgumui ir laisvei veikti: klimato kaita ir kiti su aplinka susiję iššūkiai; hipersusietumas ir technologinė transformacija; spaudimas demokratijai ir vertybėms ir pasaulinės tvarkos ir demografijos pokyčiai. Ji taip pat nurodė 10 pagrindinių veiksmų sričių, kuriose ES galėtų pasinaudoti galimybėmis sustiprinti pasaulinę lyderystę ir atvirą strateginį savarankiškumą. Taigi strateginio prognozavimo informacija ir toliau naudojama rengiant Komisijos darbo programas ir nustatant prioritetus.

Dešimt strateginių politikos veiksmų sričių

  1. Užtikrinti tvarias ir atsparias sveikatos ir maisto sistemas
  2. Apsirūpinti nuo iškastinio kuro nepriklausoma ir įperkama energija
  3. Padidinti pajėgumą duomenų valdymo, dirbtinio intelekto ir pažangiųjų technologijų srityse
  4. Užtikrinti ir diversifikuoti svarbiausiųjų žaliavų tiekimą
  5. Užsitikrinti pradininko padėtį pasaulyje nustatant standartus
  6. Sukurti atsparias ir ateities iššūkiams parengtas ekonomikos ir finansų sistemas
  7. Ugdyti ir išlaikyti ES užmojus atitinkančius įgūdžius ir talentus
  8. Stiprinti saugumo ir gynybos pajėgumus ir prieigą prie kosmoso
  9. Bendradarbiauti su pasauliniais partneriais siekiant užtikrinti taiką, saugumą ir klestėjimą visiems ir
  10. Stiprinti institucijų atsparumą

Komisija ir toliau įgyvendins šio politikos ciklo strateginio prognozavimo darbotvarkę, kurios informacija remiamasi rengiant kitų metų darbo programos iniciatyvas. Lapkričio 18–19 d. ji surengs metinę Europos strateginės ir politinės analizės sistemos (ESPAS) konferenciją. Joje bus aptarta kitų metų strateginio prognozavimo ataskaitos tema – bendras žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos įgyvendinimas, t. y. kaip jos gali sustiprinti viena kitą, be kita ko, naudojant besiformuojančias technologijas. Be to, visų valstybių narių už ateities klausimus atsakingų ministrų ES masto prognozavimo tinklas ir toliau didins prognozavimo pajėgumą ES valstybių narių administracijose. Vėliau šį mėnesį Komisija taip pat finansuos viešas konsultacijas dėl savo atsparumo rodiklių suvestinių – naujos priemonės atsparumui vertinti laikantis labiau holistinio požiūrio ES ir jos valstybėse narėse. Tai padės įvertinti socialinę ir ekonominę gerovę atsižvelgiant ne tik į BVP. Viešos konsultacijos dėl Komisijos atsparumo rodiklių suvestinių projekto vyks iki rugsėjo 30 d.

Strateginis prognozavimas padeda Komisijai įgyvendinti į ateitį orientuotą plataus užmojo planą siekiant Pirmininkės U. von der Leyen šešių pagrindinių plataus užmojo tikslų. Metinės strateginio prognozavimo ataskaitos rengiamos nuo 2020 m. remiantis visu prognozavimo ciklu. Jų paskirtis – padėti nustatyti metinio pranešimo apie Sąjungos padėtį, Komisijos darbo programos ir daugiamečio programavimo prioritetus.

Šių metų ataskaita grindžiama 2020 m. strateginio prognozavimo ataskaita, kurioje nustatyta, kad naujas ES politikos formavimo kelrodis yra atsparumas. 2021 m. strateginio prognozavimo ataskaitoje išdėstytos didžiosios tendencijos ir politikos veiksmai buvo nustatyti Komisijos tarnyboms vykdant ekspertų vadovaujamą įvairius sektorius apimantį prognozavimo projektą, plačiai konsultuojantis su valstybėmis narėmis ir kitomis ES institucijomis Europos strategijos ir politikos analizės sistemoje (ESPAS). Šio prognozavimo projekto rezultatai pateikiami Jungtinio tyrimų centro politikos mokslinio konsultavimo ataskaitoje „Shaping and securing the EU’s Strategic Autonomy by 2040 and beyond“.

Siekdama padėti visoje ES didinti prognozavimo pajėgumus, Komisija sukūrė ES masto prognozavimo tinklą, vienijantį 27 už ateities klausimus atsakingus ministrus iš visų valstybių narių. Šiame tinkle aptariami pagrindiniai Europos ateičiai svarbūs klausimai, dalijamasi geriausia patirtimi, o jo informacija naudojamasi rengiant Komisijos strateginio prognozavimo darbotvarkę.

Europos Komisijos informacija

Back to top button