Teismai

Patvirtintos naujos LAT atrankos kolegijų sudarymo taisyklės

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, atsižvelgdamas į Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimą byloje Kaminskienė prieš Lietuvą, nustatė naują atrankos kolegijų veiklos laikotarpio tvarką ir papildomą suinteresuotų asmenų informavimą apie kolegijos sudėties pakeitimus.

2021 m. kovo 18 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko įsakymu Nr. 1T-11 pakeistos Atrankos kolegijų sudarymo taisyklės (Taisyklės), kuriose nuo šiol naujai apibrėžiamas atrankos kolegijų veiklos laikotarpis (Taisyklių 4 punktas), t. y. jis susiejamas su atitinkamą kalendorinį mėnesį Teismui paduotais procesiniais dokumentais (pvz., visus spalio 1–31 d. laikotarpiu paduotus dokumentus atitinkamai nagrinės tam mėnesiui sudaryta atrankos kolegija).

Taisyklėse taip pat nustatytas papildomas asmenų, jau padavusių procesinius dokumentus, informavimas apie pasikeitusią atrankos kolegijos sudėtį (Taisyklių 7.5 papunktis), kuris jiems užtikrins individualų reikšmingos informacijos pateikimą.

Plačiau su Atrankos kolegijų sudarymo taisyklėmis galite susipažinti čia.

Informacija apie sudarytą atrankos kolegiją yra viešai skelbiama Teismo interneto tinklalapyje likus 6 darbo dienoms iki kolegijos veiklos pradžios.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo informacija

Back to top button