Nr. 126 (2023)VU mokslo darbai "Teisė"

M. Montvidas. DIDESNIO MOKESČIO UŽ VALSTYBINIUS GAMTOS IŠTEKLIUS TARIFO TAIKYMO PRIELAIDOS IR PROBLEMATIKA

Šiame straipsnyje atsakomybės už mokesčių įstatymų pažeidimus reglamentavimo kontekste nagrinėjamas didesnį mokesčio už valstybinius gamtos išteklius tarifą įtvirtinantis teisinis reguliavimas ir jo taikymo problematika.

Back to top button