Institucijos

COVID-19 pandemija – didelis iššūkis lyčių lygybei

Artėjant Tarptautinei moters dienai Europos Komisija paskelbė 2021 m. lyčių lygybės ES ataskaitą, iš kurios matyti, kad COVID-19 pandemija neigiamai paveikė moterų padėtį. Pandemija itin išryškino moterų ir vyrų nelygybę beveik visose gyvenimo srityse tiek Europoje, tiek už jos ribų – pastaraisiais metais padarę nelengvą pažangą, šioje srityje vėl yra regresuojama. Kita vertus, lyčių lygybė dar niekada iki šiol nebuvo tokia svarbi ES politinėje darbotvarkėje. Komisija daug padarė, kad įgyvendintų prieš metus priimtą Lyčių lygybės strategiją. Siekdama atidžiau stebėti ir sekti pažangą kiekvienoje iš 27 valstybių narių, Komisija sukūrė Lyčių lygybės strategijos stebėsenos portalą, kuris pradėjo veikti penktadienį.

COVID-19 poveikis moterims

Šiandien paskelbtoje ataskaitoje atskleidžiama, kodėl COVID-19 pandemija tapo dideliu iššūkiu lyčių lygybei.

  • Valstybėse narėse užfiksuotas išaugęs smurto šeimoje lygis. Pavyzdžiui, Prancūzijoje per pirmąją izoliavimo savaitę pranešimų apie smurtą šeimoje padaugėjo 32 proc., o Lietuvoje per pirmąsias tris savaites – 20 proc. Airijoje priimama penkis kartus daugiau nutarčių dėl smurto šeimoje, o Ispanijos institucijos pranešė, kad per pirmas dvi izoliavimo savaites sulaukta 18 proc. daugiau skambučių.
  • Pirmosiose kovos su pandemija gretose yra moterys: 76 proc. sveikatos ir socialinės priežiūros darbuotojų ir 86 proc. asmens sveikatos priežiūros darbuotojų yra moterys. Per pandemiją šiuose sektoriuose dirbančios moterys patiria beprecedentį darbo krūvio ir rizikos sveikatai padidėjimą, sutrikdyta jų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra.
  • Ypač skaudžiai nuo pandemijos nukentėjo moterys darbo rinkoje: Sektoriai, kuriuose dauguma dirbančiųjų yra moterys (mažmeninės prekybos, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų, priežiūros ir namų ruošos), nuo krizės nukentėjo labiausiai, nes šių darbų neįmanoma dirbti nuotoliniu būdu. 2020 m. vasarą, ekonomikai pradėjus iš dalies atsigauti, moterims taip pat buvo sunkiau grįžti į darbo rinką – per 2020 m. antrąjį ir trečiąjį ketvirčius vyrų užimtumo lygis pakilo 1,4 proc., o moterų – tik 0,8 proc.
  • Izoliavimas daro didelį poveikį neapmokamai priežiūrai ir profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrai: moterys vidutiniškai 62 valandas per savaitę skyrė vaikų priežiūrai (vyrai – 36 val.) ir 23 valandas per savaitę namų ruošos darbams (vyrai – 15 val.).
  • Akivaizdus moterų trūkumas COVID-19 sprendimus priimančiose įstaigose: 2020 m. tyrimas parodė, kad reagavimui į pandemiją sukurtose įstaigose vyrų yra gerokai daugiau nei moterų. Iš 115 nacionalinių specialių COVID-19 darbo grupių 87 šalyse, įskaitant 17 ES valstybių narių, 85,2 proc. daugiausia sudarė vyrai, o 11,4 proc. – daugiausia moterys, ir tik 3,5 proc. šių grupių buvo lyčių pusiausvyra. Kalbant apie politiką, tik 30 proc. ES sveikatos ministrų yra moterys. Komisijos darbo grupei COVID-19 krizei spręsti vadovauja Pirmininkė U. von der Leyen, ją sudaro dar penki Komisijos nariai, iš kurių trys yra moterys.

Lyčių lygybės strategijai skirta svetainė

Europos Komisijos informacija

Back to top button