Institucijos

Patvirtintos kainų palyginimo reklamoje gairės

Tęsdama Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos suformuotą praktiką ir siekdama užtikrinti teisingos bei sąžiningos reklamos sklaidą, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) patvirtino Kainų palyginimo reklamoje gaires, kuriomis ragina vadovautis verslininkus.

Parengtomis gairėmis VVTAT atnaujino iki 2019 m. gegužės mėn. klaidinančios ir lyginamosios reklamos priežiūrą vykdžiusios Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos rekomendacijas dėl kainų nurodymo. VVTAT siekia užtikrinti, kad verslininkų skleidžiama reklama būtų išsami, aiški ir neklaidintų vartotojų bei parodytų vartotojams tikrąją pasiūlymo naudą, taip skatinant sąžiningą konkurenciją.

Atnaujinant rekomendacijas atsižvelgta į tai, jog reklamos davėjai dažnai prekės ar paslaugos reklamoje pardavimo kainą žymi perbraukta kaina bei lygina su savo anksčiau taikyta kaina. Pasitaiko atvejų, jog reklamos davėjai, siekdami, kad šios nuolaidos taptų kuo patrauklesnės vartotojui, nurodo itin senas, tik labai trumpu laikotarpiu galiojusias arba net niekada netaikytas palyginamąsias kainas.

Gairėse rekomenduojama aiškiai suteikti pirkėjui informaciją apie taikomą kainų sumažinimą. Kainų palyginimui siūloma naudoti mažiausią kainą, kuri buvo taikyta toje pačioje prekybos vietoje per paskutines 30 dienų iki pardavimo („akcijos“) kainos taikymo.

Gairėse numatytos išimtys, kai reklamoje teikiamas kainų palyginimas, susijęs su trumpo vartojimo termino prekių kainomis, taip pat tais atvejais, kai teikiamas kainų palyginimas, susijęs su kasdienio vartojimo prekių kainomis, kurios mažinamos prekėms praradus prekinę išvaizdą.

Pažymėta, kad tais atvejais, kai prekės ar paslaugos kaina mažinama  laipsniškai, ankstesne kaina yra laikoma kaina, buvusi iki pirmojo jos sumažinimo, o jeigu prekė ar paslauga buvo siūloma pirkėjams mažiau negu 30 dienų, taikomas faktinis prekės ar paslaugos siūlymo pirkėjams terminas.

Gairėse taip pat pateiktos rekomendacijos tiems atvejams, kai produktas vartotojams pristatomas pirmą kartą, taip pat rekomendacijos dėl reklamose vartojamų teiginių „iki xx proc.“ ir akcijų, siekiant išparduoti prekių likučius.

VVTAT parengtos gairės nėra privalomojo pobūdžio, jose pateikiamos pagrindinės kainų nurodymo ir lyginimo rekomendacijos, kurios padės reklamos davėjams skleisti Reklamos įstatymo nuostatas atitinkančią reklamą. Gairės neužkerta kelio tirti, ar bendrovės skleidžiama reklama nėra klaidinanti ar neleidžiama lyginamoji reklama, o sprendžiant,  ar  yra  pagrindas  taikyti  atsakomybę  už  klaidinančios  ir  neleidžiamos  lyginamosios reklamos  naudojimą,  kiekvienas  atvejis  būtų vertinamas  atskirai,  pagal  nustatytas  individualias  faktines aplinkybes.

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos informacija

Back to top button