Institucijos

ES Taryba priėmė naujas taisykles, kuriomis siekiama modernizuoti teisminį bendradarbiavimą renkant įrodymus ir įteikiant dokumentus

Šią savaitę ES Taryba priėmė du naujos redakcijos reglamentus: vieną dėl įrodymų rinkimo, o kitą dėl dokumentų įteikimo, siekiant modernizuoti tarpvalstybinius valdžios institucijų mainus civilinėse ir komercinėse bylose pasitelkiant skaitmeninimą. 2020 m. birželio mėn. pasiekus politinį susitarimą su Europos Parlamentu, tekstas dabar bus pateiktas Parlamentui galutinai priimti.

Modernizuotais reglamentais siekiama didinti tarpvalstybinių teismo procesų veiksmingumą ir spartą išnaudojant skaitmeninimo privalumus ir naudojantis moderniomis technologijomis, ir šiomis priemonėmis gerinti galimybes naudotis teise kreiptis į teismą ir teise į teisingą bylos nagrinėjimą visoms šalims.

Abiejų reglamentų pakeitimai apima privalomą naudojimąsi decentralizuota IT sistema, kurią sudaro tarpusavyje sujungtos nacionalinės IT sistemos, skirta tarp valstybių narių perduoti dokumentus ir prašymus.

Kalbant apie dokumentų įteikimą, pagal naujas taisykles dokumentus galima įteikti elektroniniu būdu ir tiesiogiai adresatui kitoje valstybėje narėje, kurio adresas žinomas, jeigu jis iš anksto yra davęs sutikimą. Dokumentai gali būti įteikiami elektroniniu būdu naudojantis kvalifikuotomis elektroninio registruoto pristatymo paslaugomis arba, laikantis papildomų sąlygų, elektroniniu paštu.

Naujomis taisyklėmis taip pat skatinama naudotis vaizdo konferencijomis ir kitomis nuotolinio ryšio technologijomis renkant įrodymus, t. y. kai reikia apklausti liudytoją, šalį ar ekspertą, esantį kitoje valstybėje narėje.

 

ES Tarybos informacija

Back to top button