Nr. 115 (2020)VU mokslo darbai "Teisė"

V. Milašiūtė. SOCIOEKONOMINIŲ TEISIŲ APSAUGA PAGAL EŽTK

Straipsnyje nagrinėjama, kiek ir kaip pagal EŽTK yra ir gali būti užtikrinama socioekonominių teisių apsauga, atsižvelgiant į tai, kad tokių teisių apsauga nėra pagrindinis EŽTK tikslas, bet dėl žmogaus teisių nedalomumo kai kurių socioekonominių teisių įgyvendinimas yra reikalingas EŽTK teisėms įgyvendinti.

Back to top button