Teismai

LAT apie įrodinėjimą bylose dėl žalos paciento sveikatai atlyginimo

Ieškovas patyrė žalą sveikatai – jam buvo atlikta dešinės kojos amputacija. Ieškovas reikalavimo dėl sveikatai padarytos žalos atlyginimo faktiniu pagrindu nurodė tai, kad VšĮ Marijampolės ligoninė pažeidė jo teisę į kokybiškas medicinos paslaugas, kadangi jos darbuotojai tinkamai nediagnozavo sveikatos sutrikimo priežasties. Ieškovo teigimu, laiku nustačius kraujagyslės protezo trombozę, buvo galima išvengti trombo didėjimo, laiku jį pašalinti bei (ar) sutirpdyti ir taip išvengti kojos amputavimo. Bylą nagrinėję teismai atmetė ieškinio reikalavimus konstatavę, kad byloje neįrodyti neteisėti Marijampolės ligoninės gydytojų veiksmai. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) teisėjų kolegija spalio 22 d. nutartimi pripažino pagrįstais kasacinio skundo argumentus, kad šios bylą nagrinėjusių teismų išvados padarytos pažeidžiant byloje taikytinas įrodymų vertinimo taisykles. Nė viename iš teismų procesinių sprendimų nėra deramai išnagrinėtos ir įvertintos ieškovo nurodytos ir medicininiuose įrašuose užfiksuotos aplinkybės.

Kasacinio teismo praktikoje, aiškinant sveikatos priežiūros įstaigos civilinei atsakomybei taikyti būtinų sąlygų nustatymo kriterijus, jau yra konstatuota, kad gydytojų civilinė atsakomybė už netinkamą gydymą yra profesinė atsakomybė, tai yra specialisto atsakomybė už netinkamą profesinių pareigų vykdymą, ji yra specifinė neteisėtų veiksmų ir kaltės, kaip civilinės atsakomybės sąlygų, aspektais. Vertinant gydytojo veiksmus ir sprendžiant jo kaltės klausimą, turi būti taikomas gydytojo veiksmų standartas, t. y. jo veiksmai vertinami ne pagal protingo ir atidaus žmogaus, bet pagal protingo ir atidaus profesionalo elgesio standartą. Vertinant, ar gydytojo veiksmas buvo teisėtas ar neteisėtas, vadovaujantis pirmiau pateiktais standartais, reikia vertinti kiekvieną konkretų, individualų atvejį, nes tas pats veiksmas arba pasiektas rezultatas vienu atveju gali būti vertinamas kaip teisėtas ir padedantis išgelbėti paciento gyvybę, o kitu atveju toks pats veiksmas arba rezultatas gali būti įvertintas kaip prieštaraujantis teisei ir kenkiantis pacientui, sukeliantis jam žalą.

Vertinant, ar egzistuoja neteisėti veiksmai, kaip sveikatos priežiūros įstaigos civilinės atsakomybės sąlyga, turi būti atsakyta į klausimą, ar individualiu atveju pacientui buvo suteiktos kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos. Sprendžiant dėl kaltės, kaip civilinės atsakomybės sąlygos, turi būti įvertinta, ar sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo veiksmai atitiko sąžiningo, protingo ir atidaus profesionalo veiksmų standartą ir maksimalių pastangų kriterijų. Gydytojų veiksmus teismas turi vertinti proceso, be ne rezultato aspektu, t. y. ar konkrečioje situacijoje medicinos paslaugos buvo teikiamos dedant maksimalias pastangas, imantis visų galimų ir reikalingų priemonių ir jas naudojant atidžiai, rūpestingai ir kvalifikuotai.

Nutartyje pabrėžta, kad, nepaneigiant fakto, kad bylose, kuriose yra nagrinėjami gydytojų profesinės atsakomybės klausimai, teismo medicinos ekspertizės išvada yra reikšmingas įrodymas, teismas negali teisingumo vykdymo funkcijos perduoti teismo ekspertams; ekspertizės išvada teismui nėra privaloma, o turi būti vertinama visumos kitų bylos įrodymų kontekste. Spręsdami dėl teismo ekspertizės akto įrodomosios reikšmės teismai turi įvertinti ir jo atitiktį įstatyme įtvirtintiems turinio reikalavimams. Ekspertizės akte turi būti smulkiai aprašomi atlikti tyrimai, jų pagrindu padarytos išvados ir pateikti pagrįsti atsakymai į teismo iškeltus klausimus. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad teismų procesiniuose sprendimuose nėra pakankamai aptarta ir tai, dėl kokių priežasčių diagnozuojant ieškovo skausmo priežastį nebuvo įvertinti ankstesni jo sveikatos sutrikimai, patirtos galūnių kraujagyslių operacijos ir po jų likę randai.

Back to top button