Institucijos

Dėl pirkimo dokumentuose nustatytų pirkimo sąlygų

Viešųjų pirkimų tarnyba neretai sulaukia pirkimų vykdytojų klausimų dėl situacijų, kuomet pirkimą laimėjęs tiekėjas reikalauja pakeisti prie pirkimo dokumentų pridėtą pirkimo sutarties projektą arba šias sąlygas pakeičia savavališkai, pavyzdžiui  atsiųsdamas pasirašytą variantą, kuris skiriasi nuo to, kokį jam pateikė perkančioji organizacija.

Viešųjų pirkimų tarnyba primena, kad sudarant pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį, joje negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina, sąnaudos ar kitos sąlygos, derybų ar dialogo atveju – galutinai suderėta kaina, sąnaudos ar kitos sąlygos ir pirkimo dokumentuose nustatytos pirkimo sąlygos.

Prie pirkimo dokumentų pridėtas pirkimo sutarties projektas yra pirkimo dokumentų dalis ir sudarant sutartį jis negali būti keičiamas. Negali būti atsisakoma sutarties projekte numatytų nuostatų, ji negali būti papildoma naujomis sąlygomis, o esamos negali būti koreguojamos. Tiekėjas privalo pasirašyti sutartį tokią, kokia buvo pridėta prie pirkimo dokumentų. Tiekėjas to negali nei prašyti, nei reikalauti.

Pirkimų vykdytojai privalo užtikrinti, kad tiekėjas pasirašydamas sutartį nepakeitė jos nuostatų. Tai pirkimų vykdytojai gali užtikrinti pirmoji pasirašydama sutartį elektroniniu parašu arba įprastu būdu pasirašydama kiekvieną sudaromos sutarties lapą. Jeigu tiekėjas sutartį pasirašo  pirmas, pirkimų vykdytojai prieš patys pasirašydami sutartį, privalo atidžiai patikrinti jiems pateiktos pasirašyti sutarties turinį.

Tiekėjai pastabas ar pasiūlymus dėl pirkimo dokumentų (įskaitant sutarties projektą) gali teikti pirkimo dokumentuose nustatytais terminais ir bet kuriuo atveju tik iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Atkreiptas dėmesys, kad Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalimi Perkančioji organizacija gali vienašališkai nutraukti pirkimo sutartį, preliminariąją sutartį ar sutartį, kuria keičiama pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis, jeigu pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis buvo pakeista pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį.

Jeigu perkančioji organizacija per klaidą su tiekėju sudarė sutartį, neatitinkančią pirkimo dokumentų (ar prie jų pridėto sutarties projekto) ir pasiūlymo sąlygų, visų pirma turi būti siekiama ištaisyti šią klaidą pakeičiant sutarties nuostatas taip, kad šie neatitikimai būtų pašalinti, o jeigu to padaryti nepavyksta – sutartį nutraukti.

Viešųjų pirkimų tarnyba ragina pirkimų vykdytojus būti atidžiais, o tiekėjus – sąžiningais.

 

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija

Back to top button