Institucijos

Lietuvos bankas vadovausis ESMA gairėmis dėl likvidumo testavimo nepalankiausiomis sąlygomis

Lietuvos bankas, prižiūrėdamas investicinių fondų ir investicinių bendrovių sektorių, vadovausis Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (angl. European Securities and Markets Authority, ESMA) priimtomis Gairėmis dėl dėl KIPVPS (kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas) ir AIF (alternatyvaus investavimo fondas) ikvidumo testavimo nepalankiausiomis sąlygomis.

Gairėse nurodyta, kad laikytis nustatytų rekomendacijų ir jomis vadovautis turės suderintųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojai ir depozitoriumai, specialiųjų ir informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojai (turintys licencijas pagal Alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymą) ir depozitoriumai.

Kolektyvinio investavimo subjekto (KIS) valdytojas privalo patvirtinti ir įgyvendinti tinkamą, dokumentais įtvirtintą rizikos valdymo politiką, kurioje būtų nustatytos rizikos rūšys, su kuriomis susiduria arba gali susidurti jo valdomas KIS. Viena iš tokių rizikos rūšių yra likvidumo rizika, o viena iš priemonių jai valdyti – likvidumo testavimas nepalankiausiomis sąlygomis.

ESMA gairės paaiškina, kokiais principais ir kokia tvarka vadovaudamiesi bent kartą per metus (rekomenduojama – kas ketvirtį) KIS valdytojai turėtų atlikti likvidumo testavimą nepalankiausiomis sąlygomis. Gairėse aptariama, kodėl turi būti vertinami šio testavimo rezultatai, pažymima, kad testavimas turi būti pritaikytas konkrečiam KIS, jį atliekant būtina atsižvelgti į KIS investuotojų ir turto kategorijas.

Gairės bus taikomos nuo 2020 m. rugsėjo 30 d.

Gairės dėl dėl KIPVPS ir AIF likvidumo testavimo nepalankiausiomis sąlygomis

Lietuvos banko informacija

 

 

Back to top button