Institucijos

Kaip atskirti rėmimąsi kitų ūkio subjektų pajėgumais nuo savarankiško atitikimo kvalifikacijos reikalavimais. Naujausia apeliacinio teismo praktika

Naujausioje praktikoje Lietuvos apeliacinis teismas (bylos Nr. e2A-1030-798/2020) analizavo ginčą tarp tiekėjo ir perkančiosios organizacijos. Pastaroji atmetė tiekėjo pasiūlymą, kadangi jis pasiūlyme nenurodė, jog remsis kitų subjektų pajėgumais, tačiau paprašius pateikti kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus pateikė sutartis su kitu ūkio subjektu.

Be abejo, ši suformuota praktika turi būti taikoma labai atidžiai, kadangi ir pats kvalifikacijos reikalavimas buvo nestandartiškas – reikalavimas turėti ar kitais pagrindais naudoti technines priemones, skirtas įvykdyti sutarčiai, ginčo atveju, remonto dirbtuves, plovyklas ir saugojimo teritoriją.

Ginčo atveju susiklostė dvi skirtingos situacijos:

1) Dėl saugojimo teritorijos tiekėjas pateikė teritorijos nuomos sutartį su kitu ūkio subjektu. Šią sutartį perkančioji organizacija pripažino tinkama ir konstatavo, kad tokiu atveju pats tiekėjas valdo teritoriją, ja naudojasi, todėl laikomas savarankiškai atitinkančiu kvalifikacijos reikalavimą;

2)  Dėl remonto dirbtuvių ir plovyklų tiekėjas pateikė paslaugų sutartį su kitu ūkio subjektu. Šioje sutartyje buvo susitarta ne dėl patalpų perdavimo naudotis, o dėl paslaugų teikimo, t. y. kitas ūkio subjektas lieka patalpų naudotoju, o tiekėjas tik gauna paslaugas, reikalingas viešojo pirkimo sutarties vykdymui. Šiuo atveju perkančioji organizacija vertino, kad yra remiamasi kito ūkio subjekto pajėgumais, šis ūkio subjektas turėjo būti išviešintas pasiūlyme, o to nepadarius tiekėjo rėmimasis šio ūkio subjekto pajėgumais yra neteisėtas.

Teismas pritarė perkančiosios organizacijos vertinimui, kad:

  • Negalima sutapatinti nuomos sutarties su paslaugų sutartimi;
  • Tais atvejais, kai tiekėjas netampa patalpų naudotoju, laikoma, kad jis remiasi kito ūkio subjekto pajėgumu tam, jog atitiktų kvalifikacijos reikalavimą ir toks ūkio subjektas turi būti išviešintas pasiūlyme.

Teismas papildomai pažymėjo, kad tiekėjas, EBVPD deklaravęs savarankišką atitikimą kvalifikacijos reikalavimui, tačiau faktiškai be kito ūkio subjekto pajėgumų jo neatitinkantis, turėtų būti pašalintas iš pirkimo ir dėl melagingos informacios pateikimo.

Bendra išvada tiekėjams – atidžiai vertinti konkurso sąlygų reikalavimus bei tinkamai suformuoti susitarimus su ūkio subjektais. Tuo atveju, kai neperimamas patalpų, priemonių, įrangos ar įrenginių naudojimas, įsivertinti, ar kitas ūkio subjektas nebus laikomas tokiu, kurį privaloma išviešinti.

Bendra išvada perkančiosioms organizacijoms – atidžiai vertinti tiekėjų pateiktus dokumentus, neapsiriboti tik varnelės uždėjimu, jog dokumentas yra, tačiau vertinti jų turinį ir atitinkamai, ar dėl pateikto dokumento turinio nereikalingas papildomas dokumentas (ginčo atveju, pasitelkiamo ūkio subjekto išviešinimas pasiūlyme).

Bendras klausimas, į kurį nutartyje nebuvo atsakyta – ar perkančioji organizacija nepašalinusi tiekėjo dėl melagingos informacijos pateikimo, tačiau teismui konstatavus tokią aplinkybę, turi pareigą šį tiekėją įtraukti į melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą, ar vis dėlto pašalinimo iš pirkimo pagrindo nurodymas perkančiosios organizacijos spendime yra privaloma sąlyga?

Tekstą parengė advokatų kontoros „Cobalt“ vyresnioji teisininkė Karolina Keršytė

Back to top button