InstitucijosTech+Law

Kokia Bendrojo duomenų apsaugos reglamento įtaka dirbtiniam intelektui?

Europos Parlamentas paskelbė tyrimą Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) įtaka dirbtiniam intelektui“. Tyrime nagrinėjamas ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) ir dirbtinio intelekto (AI) santykis, aptariami visuomenei bei individams kylantys iššūkiai bei galimybės juos spręsti teisės ir technologijų pagalba.

Tyrime analizuojamas dirbtinio intelekto bei duomenų apsaugos principų santykis, kaip kad duomenų minimalizavimas, tikslų ribojimas. Taip pat išsamiai aptariamos automatizuoto sprendimų priėmimo galimybės, atkreipiamas dėmesys į tokio proceso leistinumą bei tam būtinas taikyti apsaugos priemones, svarstoma, ar duomenų apsaugos subjektai turi teisę į individualų sprendimų aiškinimą. Tyrime nagrinėjama, kokiu mastu BDAR suteikia prevencinį apsaugos mechanizmą, nukreiptą į pritaikytą ir standartizuotą duomenų apsaugą.

Tyrime prieita išvados, kad dirbtinis intelektas gali būti taikomas ir suderinamas su BDAR nuostatomis, tačiau taip pat įvertinta, kad BDAR nepateikia pakankamai gairių ir nurodymų dirbtinio intelekto valdytojams, gaires reikia išplėsti ir konkretizuoti.

Europos Parlamento informacija

Back to top button