Nr. 115 (2020)VU mokslo darbai "Teisė"

V. Cimalanskaitė-Kazlauskienė. PATAISOS ĮSTAIGŲ IR JŲ DARBUOTOJŲ ĮVAIZDŽIO YPATUMAI

Straipsnyje analizuojamas pataisos įstaigų darbuotojų (n = 342), nuteistųjų (n = 361) ir įvairaus amžiaus išorinės (visuomenės) grupės atstovų (n = 1023) suvokto pataisos įstaigų ir jų darbuotojų įvaizdžio (tam tikrų jo dėmenų) pobūdis, panašumai ir skirtumai, taip pat pataisos įstaigų ir jų darbuotojų įvaizdžio, tyrimo dalyvių sukauptos patirties ir sociodemografinių charakteristikų sąsajos.

Back to top button