Notariatas

Apie būtinus veiksmus, kai palikimą priimti tenka karantino metu

Lietuvoje dėl koronaviruso grėsmės paskelbtas karantinas ir įvesti notarų biurų veiklos apribojimai sukėlė papildomų problemų žmonėms, kuriems baigiasi trijų mėnesių terminas palikimui priimti. Lietuvos notarų rūmai laikosi požiūrio, jog karantiną derėtų priskirti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms ir pateikia rekomendacijas, kaip reikia elgtis šioje situacijoje.

Civilinis Kodeksas numato trijų mėnesių palikimo priėmimo terminą. Nespėjus priimti palikimo per šį laikotarpį, dėl jo pratęsimo būtina kreiptis į teismą. Tačiau Civilinio kodekso straipsniuose yra tiesiogiai nurodyta, kad tam tikro termino skaičiavimas (pavyzdžiui, ieškinio senaties) yra sustabdomas, jeigu atlikti veiksmus kliudė nenugalima jėga. Lietuvos notarų rūmų prezidento, Klaipėdos notaro Mariaus Stračkaičio teigimu, atsižvelgiant į paskelbtą ekstremalią padėtį bei karantiną ir notarams visoje Lietuvoje neatliekant notarinių veiksmų, turi būti atsižvelgiama į susiklosčiusias nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes ir palikimo priėmimo atveju.

Lietuvos notarų rūmai rekomenduoja įpėdiniams, tais atvejais, kai terminas palikimui priimti baigiasi karantino metu, esant galimybei, paštu ar elektroniniu paštu palikimo atsiradimo vietos notarui nusiųsti pareiškimą (informaciją), kad jie palikimą priima. Pasibaigus karantinui ir notarų biurams atnaujinus darbą, įpėdinis turės atvykti pas notarą, bus nustatyta jo tapatybė ir patvirtintas pareiškimas dėl palikimo priėmimo.

Taip pat atkreiptinas įpėdinių dėmesys į galimybę palikimą priimti, faktiškai pradėjus turtą valdyti. Notaras, remdamasis pateiktais dokumentais, gali ir be juridinio fakto nustatymo teisme konstatuoti palikimo priėmimą, faktiškai pradėjus turtą valdyti.

Įpėdiniui neturint galimybės priimti palikimą, pradedant paveldimą turtą faktiškai valdyti, ar informuoti notaro apie palikimo priėmimą elektroniniu paštu ar paštu, notarų biurams atnaujinus darbą, notaras atsižvelgs į egzistavusias nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), skaičiuodamas terminą palikimui priimti.

Lietuvos notarų rūmų informacija

Back to top button