Institucijos

Parengtos Viešinimo paslaugų pirkimų gairės

Viešųjų pirkimų tarnyba parengė Viešinimo paslaugų pirkimų gaires. Gairėmis siekiama supažindinti pirkimų vykdytojus ir tiekėjus su egzistuojančiomis viešinimo paslaugų pirkimų praktikomis bei atkreipti dėmesį į šių paslaugų pirkimui reikšmingas aplinkybes. Gairės pateikiamos kaip bendrosios rekomendacijos, skirtos padėti pirkimų vykdytojams tinkamai vykdyti viešinimo paslaugų pirkimus.

 

Back to top button