Institucijos

EP įspėja apie blogėjančią teisės viršenybės padėtį Lenkijoje ir Vengrijoje

Teisės viršenybės padėtis Lenkijoje ir Vengrijoje toliau blogėja, todėl ES turi imtis ryžtingesnių veiksmų, ketvirtadienį įspėjo Europos Parlamentas (EP).

Priimtoje rezoliucijoje europarlamentarai reiškia susirūpinimą, kad ES Tarybos klausymai su šių šalių atstovais „nėra rengiami reguliariai, struktūriškai ir atvirai“. Jie ragina Tarybą pateikti konkrečias rekomendacijas minėtoms valstybėms ir nurodyti jų įgyvendinimo terminus. Kartu europarlamentarai apgailestauja, kad jie nebuvo kviečiami dalyvauti klausymuose ir teikti siūlymus, nors būtent EP inicijavo procedūrą pagal 7-ąjį ES sutarties straipsnį.

Parlamentas taip pat ragina Europos Komisiją imtis visų priemonių siekiant „panaikinti aiškų pavojų, kad Lenkija ir Vengrija gali šiurkščiai pažeisti pamatines ES vertybes“. Europarlamentarai siūlo imtis pagreitintų pažeidimo nagrinėjimo procedūrų, taip pat prašyti Europos Teisingumo Teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

Parlamentas pakartoja savo raginimą nedelsiant sukurti ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių priežiūros mechanizmą, kuris įpareigotų kasmet atlikti nepriklausomą vertinimą, kaip kiekviena ES valstybė laikosi ES sutarties 2-ajame straipsnyje nustatytų vertybių ir jai skirtų rekomendacijų.

2018 m. rugsėjo mėn. EP pareikalavo, kad ES Taryba imtųsi priemonių užkirsti kelią Vengrijos valdžios institucijoms pažeidinėti ES pamatines vertybes. Parlamentarams susirūpinimą kėlė žodžio laisvės pažeidimai, grėsmė teismų nepriklausomumui, korupcija, neužtikrinamos mažumų teisės, taip pat migrantų bei pabėgėlių padėtis. Savo ruožtu 2017 m. gruodį Europos Komisija (EK) paragino ES imtis veiksmų dėl galimos grėsmės Lenkijos teismų nepriklausomumui, o 2018 m. kovą priimtoje rezoliucijoje EP pritarė, kad šalyje iškilo grėsmė teisės viršenybei.

Pagal 7-ąjį ES sutarties straipsnį, gavusi tokius įspėjimus, ES Taryba gali imtis nustatyti, ar šalyse išties yra kilusi grėsmė pamatinėms ES vertybėms. Prieš imdamasi konkrečių veiksmų Taryba privalo išklausyti kaltinamų šalių atstovus. ES Taryba surengė du klausymus su Vengrijos vyriausybe – 2019 m. rugsėjį ir gruodį. Lenkijos valdžia Tarybos akivaizdoje aiškinosi tris kartus tarp 2018 m. birželio ir gruodžio.

 

Europos Parlamento informacija

Back to top button