Institucijos

VDAI apibendrino 2019 m. asmens duomenų apsaugos srities teismų sprendimus

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI) apibendrino teismų sprendimus, kuriuose nagrinėti atvejai dėl VDAI tirtų asmenų skundų.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad 2019 m. teismų formuota praktika asmens duomenų apsaugos srityje daugeliu atvejų dar susijusi su asmens duomenų tvarkymo teisiniu reguliavimu, galiojusiu iki 2018 m. gegužės 25 d. pradėto taikyti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir iki 2018 m. liepos 15 d. galiojusiu Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

2019 m. Lietuvos teismai pasisakė dėl:
– Fizinio asmens vykdomo vaizdo stebėjimo, kai stebėjimas yra nukreiptas į privačios sferos išorę;
– Dėl maistą į namus elektroniniu būdu užsakančio asmens tikslaus identifikavimo;
– Dėl skundų, nepriklausančių inspekcijos kompetencijai, atmetimo ar nagrinėjimo nutraukimo, pavyzdžiui, kai fizinis asmuo vykdo vaizdo stebėjimą asmeniniais tikslais;
– Dėl duomenų apie darbuotoją atskleidimo įdarbinimo agentūrai;
– Dėl policijos pareigūnų teisės, tiriant administracinių nusižengimų bylas bei surašant administracinių nusižengimų protokolus, rinkti duomenis apie nusižengusio asmens šeimos narius;
– Dėl skolininko asmens duomenų teikimo tretiesiems asmenims teisėtumo ir tokiam teikimui keliamų reikalavimų;
– Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos veiksmų renkant duomenis iš Gyventojų registro.

Plačiau skaitykite 2019 m. teismų sprendimų, priimtų nagrinėjant bylas dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos priimtų sprendimų ar neveikimo, apibendrinime.

 

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos informacija

Back to top button