Institucijos

Pasiektas susitarimas apsaugoti 100 Europos geografinių nuorodų Kinijoje

ES ir Kinija baigė derybas dėl dvišalio susitarimo, pagal kurį nuo padirbinėjimo ir neteisėto savinimosi bus saugoma 100 Europos geografinių nuorodų Kinijoje ir 100 Kinijos geografinių nuorodų ES. Tikimasi, kad šis svarbus susitarimas skatins abipusę prekybą aukštos kokybės produktais ir didins jų paklausą abiejose susitarimo šalyse.

Kinija yra antra pagal vertę ES žemės ūkio maisto produktų importuotoja: ES eksportas į Kiniją siekia 12,8 mlrd. EUR (per 12 mėnesių nuo 2018 m. rugsėjo mėn. iki 2019 m. rugpjūčio mėn.). Be to, Kinijai tenka 9 proc. ES produktų, saugomų kaip geografinės nuorodos, (vynų, žemės ūkio maisto produktų ir spiritinių gėrimų) rinkos vertės – tai antra pagal dydį. Kinijos rinka yra sparčiai auganti potenciali Europos maisto produktų ir gėrimų rinka. Auganti šalies vidurinioji klasė labai vertina tikrų aukštos kokybės Europos produktų skonį. Kinija turi ir savo seną geografinių nuorodų sistemą: sudarytasis susitarimas dabar leis Europos vartotojams dar geriau pažinti jos produktus.

Tarp Kinijoje saugosimų ES geografinių nuorodų atsidūrė „Cava“ vynas, „Champagne“ (šampanas), „Feta“ (feta), „Irish whiskey“ (airiškas viskis), „Münchener Bier“ (Miuncheno alus), „Ouzo“, „Polska Wódka“ (lenkiška degtinė), „Porto“ (portveinas), „Prosciutto di Parma“ (Parmos kumpis) ir „Queso Manchego“ (mančego sūris). Kinijos produktų sąraše yra „Pixian Dou Ban“ (Pisiano pupelių pasta), „Anji Bai Cha“ (Andzi baltoji arbata), „Panjin Da Mi“ (Pandzino ryžiai) ir „Anqiu Da Jiang“ (Ankiu imbieras). Į sąrašą įtraukta ir originali lietuviška degtinė.

Europos Sąjungoje Europos Parlamentas ir Taryba dar turės pritarti susitarimui. Planuojama, kad susitarimas įsigalios iki 2020 m. pabaigos. Praėjus ketveriems metams nuo susitarimo įsigaliojimo, jo taikymo sritis bus išplėsta ir apims dar po 175 geografinių nuorodų pavadinimus. Jiems reikės taikyti tą pačią registracijos procedūrą, kaip ir 100 pavadinimų, kuriems jau taikomas susitarimas, t. y. pavadinimai turės būti įvertinti ir paskelbti suteikiant galimybę pateikti pastabas.

ES kokybės sistemų tikslas – saugoti konkrečių produktų pavadinimus siekiant skatinti su tų produktų geografine kilme ir tradicinėmis žiniomis susijusias unikalias savybes. Jos yra vienas didžiausių Europos žemės ūkio laimėjimų – kaip saugoma geografinė nuoroda (SGN) arba saugoma kilmės vietos nuoroda (SKVN) užregistruota daugiau kaip 3 300 ES pavadinimų. ES saugoma dar apie 1 250 ne jos valstybių narių produktų pavadinimų, daugiausia pagal tokius dvišalius susitarimus, kaip šis susitarimas su Kinija. ES geografinių nuorodų rinkos vertė yra maždaug 74,8 mlrd. EUR, o visos kartu jos sudaro 15,4 proc. viso ES maisto produktų ir gėrimų eksporto.

Saugomų Europos geografinių nuorodų sąrašas

Saugomų Kinijos geografinių nuorodų sąrašas

 

Europos Komisijos informacija

Back to top button