Teismai

ESTT: netekto darbingumo išmokoms taikomas atleidimas nuo mokesčių negali būti siejamas su sąlyga, kad šias išmokas turi mokėti tik valstybė narė, kurioje asmuo gyvena

Ieškovė, gyvenanti Belgijoje, 1996 m. ji nukentėjo per nelaimingą atsitikimą Belgijoje, įvykusį pakeliui į darbą Limburge, Nyderlanduose. Dėl šio nelaimingo atsitikimo ji tapo nedarbinga ir 2000 m. buvo atleista iš darbo.  Kadangi tuo metu, kai įvyko nelaimingas atsitikimas, ieškovė pagrindinėje byloje dirbo Nyderlanduose, ji buvo apdrausta Nyderlandų socialiniu draudimu ir nuo tada gauna išmokas pagal šios valstybės narės Įstatymą dėl nedarbingumo draudimo. Belgijos mokesčių administratorius 2016 metais kreipėsi į ieškovę su prašymų sumokėti mokesčius nuo šių lėšų. Ieškovė ginčijo, kad šios lėšos yra ne pensija, o netekto darbingumo pašalpa, kas pagal Belgijos teisę nėra apmokestinama.

Spalio 24 d. ES Teisingumo Teismas (ESTT) prejudiciniame sprendime pasisakė, kad SESV 45 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad juo draudžiami valstybės narės teisės aktai, pagal kuriuos, nenumatant jokių pateisinimų šiuo klausimu, o tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, nustatyta, kad netekto darbingumo išmokoms taikomas atleidimas nuo mokesčio siejamas su sąlyga, kad šias išmokas moka atitinkamos valstybės narės įstaiga, todėl šis atleidimas nuo mokesčio negali būti taikomas tokio paties pobūdžio išmokoms, kurias moka kita valstybė narė, nors šių išmokų gavėjas gyvena atitinkamoje valstybėje narėje.

Teismas priminė, kad iš suformuotos jurisprudencijos matyti, kad nors tiesioginiai mokesčiai priklauso valstybių narių kompetencijai, vis dėlto jos turi ją įgyvendinti laikydamosi Sąjungos teisės. Nors valstybės narės pagal dvišales dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis gali laisvai nustatyti priskyrimo požymius siekdamos paskirstyti kompetenciją mokesčių srityje, tačiau šiuo kompetencijos mokesčių srityje pasidalijimu joms neleidžiama taikyti priemonių, prieštaraujančių SESV užtikrinamoms judėjimo laisvėms. Iš tiesų, valstybės narės, įgyvendindamos taip pasidalytus apmokestinimo įgaliojimus, privalo laikytis Sąjungos taisyklių.

Back to top button