Nr. 112 (2019)VU mokslo darbai "Teisė"

L. Dzindzelėtaitė-Šaltė. KREDITORIŲ INTERESŲ ATSTOVAVIMAS SKIRIANT BANKROTO ADMINISTRATORIŲ

Straipsnyje aptariama kreditorių interesų atstovavimo skiriant bankroto administratorių problematika. Pirmiausia įvertinami bankroto tikslai ir skirtingi interesai bankroto procese. Toliau straipsnyje analizuojamas bankroto administratoriaus vaidmuo bankroto procese, kreditorių autonomijos principo svarba ir kreditorių teisės dalyvauti renkant ir skiriant bankroto administratorių įgyvendinimas, atskleidžiama teorinė ir praktinė bankroto administratoriaus atrankos skyrimo problematika.

Back to top button