Institucijos

Šeimos verslo turtas ir finansai. Asmeniniai ar verslo?

Šeimos verslą galima apibūdinti kaip verslą, kai viena šeima kontroliuoja verslo sprendimus ir mažiausiai du jos nariai yra įsitraukę į bendrą verslą. Tai lyg dviejų skirtingų, bet sujungtų sistemų – verslo ir šeimos – sąveika, kuri pasižymi neapibrėžtomis ribomis ir skirtingomis taisyklėmis. Grafiškai tai atrodytų kaip du susikertantys apskritimai. Šeimos versluose dalyvauja įvairūs šeimos narių deriniai. Vyrai ir žmonos, vaikai ir tėvai, išplėstinės šeimos, kelios kartos veikia kaip vadovai, akcininkai, valdybos nariai, dirbantys partneriai, patarėjai ir darbuotojai. Konfliktai dažniausiai atsiranda dėl dalinio šių vaidmenų persidengimo. Daugelis turi vienokį vaidmenį šeimoje, tačiau darbo (karjeros) srityje vaidmuo yra kitoks. Būtent šeimos versle šių vaidmenų atribojimas kelia daugiausia iššūkių.

Šeimyniniai ryšiai gali tiesiogiai paveikti šeimos verslą. Nors daug kam atrodo, kad verslas ir šeima yra atskiros kategorijos, tačiau teisiniai principai reguliuojantys šeimos santykius gali  paveikti tiek finansų planavimą ir valdymą versle, tiek pačio šeimos verslo sėkmę.

Santuokos nutraukimas

Jei šeimos verslas yra valdomas sutuoktinių, jų santuokos nutraukimas turės milžiniškas  pasekmes. Šalys ne tik turi nutraukti santuokinius ryšius, bet daugeliu atveju vienas iš jų, arba abu, turi pasitraukti iš bendro verslo. Tuo pačiu metu vyksta dviejų teisinių subjektų: santuokos ir verslo pertvarkymas. Susidūrus verslo logikai su Civiliniame kodekse įtvirtintu sutuoktinių turto režimu, dažnai laimi pastarasis. Skyrybų procese svarbiausia ekonominė partnerystė yra santuoka, o ne verslas, todėl teismas vadovausis įstatymo nustatytomis sutuoktinių turto dalijimo taisyklėmis, nebent sutuoktiniai bus sudarę vedybų sutartį, ir susitarę dėl kitokių taisyklių. Pavyzdžiui, nesant vedybų sutarties  ir sutuoktiniams nesutariant dėl turto padalijimo, teismas turi teisę savo nuožiūra padalinti santuokos metu įgytą turtą (tame tarpe ir akcijas, ar kitą verslo turtą), bei nustatyti, kas lieka atsakingas pagal priimtus finansinius įsipareigojimus.

Susitarimai iššūkiams suvaldyti

Šeimos verslo formos pasirinkimas (individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, mažoji bendrija ar kita) yra svarbu, bet nė viena iš jų neturi specialių taisyklių, kurios lengvai suderintų verslo ir šeimos vertybes. Nė viena iš įstatymo numatytų verslo formų nenumato, kad tarp steigėjų egzistuoja asmeniniai ryšiai. Šeimos verslas, kaip įmonė, turi steigimo dokumentus ir įstatus, tačiau juose nėra galimybės aptarti visus aktualius šeimos verslo klausimus, tame tarpe ir finansų valdymą.

Todėl šalių susitarimas įgyja labai svarbią reikšmę užtikrinant, kad visi  šeimos verslo dalyviai būtų traktuojami sąžiningai ir į jų visų lūkesčius būtų atsižvelgta. Dažniausiai nesutarimai atsiranda tada, kai trūksta aiškumo. Jei yra nubrėžtos aiškios linijos, tie, kurie jas ignoruoja, atsiduria silpnesnėje pozicijoje. Gali būti pasirašomi įvairūs dokumentai, tokie kaip akcininkų sutartis, vedybų sutartis, sutartys su atskirais šeimos nariais, finansavimo sutartys, dokumentai susiję su finansų valdymu ir t.t.

„Swedbank“ Finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė komentuoja: „Jei šeima turi paskolų, su banku galima irgi lanksčiai tartis, kaip jos bus mokamos ateityje. Yra keletas būdų: pirmojo scenarijaus atveju būstas parduodamas, paskola grąžinama, o pelningo pardavimo atveju likusios lėšos padalinamos tarp sutuoktinių. Jei už pardavimą gautos sumos nepakanka visai paskolos sumai padengti, likusi skolos dalis turi būti grąžinama abiejų sutuoktinių, nebent su kreditoriumi sutariama kitaip. Būsto nuosavybė ir būsto paskola taip pat gali būti perduota vienam iš sutuoktinių, jei jis gauna pakankamas pajamas, ir tokiam scenarijui pritaria kreditorius. Kitas sutuoktinis gali dovanoti iki turto dalybų padengtos paskolos dalį arba prašyti piniginės kompensacijos. Galimas ir trečiasis scenarijus, kada abu sutuoktiniai lieka bendraturčiais ir bendraskoliais, turinčiais paskolą ir po skyrybų grąžinti kartu. Ketvirtojo scenarijaus atveju būsto nuosavybė pereina vienam, tačiau paskolą privalo grąžinti abu sutuoktiniai. Dažniausiai tokiu atveju būstas lieka tam sutuoktiniui, su kuriuo nustatoma nepilnamečio vaiko ar vaikų gyvenamoji vieta, o jo pajamos yra nepakankamos paskolai grąžinti“.

Akcininkų sutartys ir vedybų sutartys

Kadangi beveik pusė visų santuokų išyra, bylinėjimasis dėl turto teisme yra pasikartojantis šeimos verslo nuosavybės bruožas. Tinkamas planavimas yra esminis dalykas. Kai kuriais atvejais, akcininkų sutartis gali padėti užtikrinti, kad verslas liktų šeimos rankose, pavyzdžiui, numatant galimybę atpirkti akcijas, jei jos atitektų buvusiam sutuoktiniui. Bet vien akcininkų sutartys visų problemų nesprendžia. Sudarius vedybų sutartį joje galima numatyti, kad verslo turtas bus vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė, arba sutuoktinių jungtinė nuosavybė, kartu numatant, kaip verslo turtas ir su juo susiję finansiniai įsipareigojimai bus dalijami.  Bet reikėtų nepamiršti, kad vedybų sutartis, kaip ir bet kuri kita sutartis, gali būti pripažinta negaliojančia dėl įvairių priežasčių. Taigi akcininkų sutartis ir vedybų sutartis faktiškai yra dvi tos pačios dėlionės dalys, todėl yra vienodai svarbios ir būtinos šeimos versle.

Finansai šeimoje, ką svarbu atsiminti

„Swedbank“ Finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė: „Kaip bus valdomi šeimos finansai verta pradėti kalbėtis dar iki susituokiant, nes kiekvienas ateina iš skirtingų šeimų ir supratimas gali būti visiškai priešingas. Bendri ilgalaikiai ir trumpalaikiai tikslai, suvokimas, kiek, kas ir kokiu būdu investuos į buities gerinimą, vaikų išsilavinimą, kas rūpinsis būtinųjų išlaidų dengimu, padeda valdyti šeimos finansus ir išvengti su tuo susijusių konfliktų. Bendras verslas, tarsi dar viena sudedamoji šeimos finansų dalis, tad būtinas aiškumas ir susitarimai, juk sėkmės ir nesėkmės atvejai lygiai tiek pat dažni“.

Tekstą parengė advokatų kontoros Cobalt vyresnioji teisininkė Renata Cibulskienė ir „Swedbank“ Finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė

 

 

 

Back to top button