Nr. 105 (2017)VU mokslo darbai "Teisė"

G. Sakalauskas. KODĖL KRIMINOLOGIJA?

Straipsnyje analizuojamas kriminologinių žinių ir kriminologinės kompetencijos kuriant ir taikant teisę poreikis, pabrėžiama kriminologijos dėstymo teisės studijose svarba. Pristatomos pagrindinės kriminologinių tyrimų kryptys, kriminologijos daugialypiškumas, jos ir baudžiamosios teisės santykis, konfrontuojama su dažniausiai pasitaikančiais stereotipiniais įsivaizdavimais apie nusikalstamą elgesį, bausmių veiksmingumą ir kriminologiją.

Back to top button