Teismai

ESTT: privalu įdiegti sistemą, leidžiančią apskaičiuoti darbuotojų darbo laiko trukmę

ES Teisingumo Teismo (ESTT) didžioji kolegija šiandien priėmė prejudicinį sprendimą, kuriame pasisakė, kad draudžiami valstybės narės teisės aktai, kurie nenumato darbdavių pareigos įdiegti sistemą, leidžiančią apskaičiuoti kiekvieno darbuotojo atlikto kasdienio darbo laiko trukmę.

2017 m. CCOO, darbuotojų sąjunga, kuri yra nacionaliniu lygmeniu Ispanijoje veikiančios profesinių sąjungų organizacijos narė,  kolektyvinį ieškinį Ispanijoje Deutsche Bank siekdama, kad būtų pripažinta Deutsche Bank pareiga įdiegti jo darbuotojų kasdienio darbo laiko apskaitos sistemą, leidžiančią patikrinti, ar laikomasi, pirma, numatytų darbo grafikų ir, antra, pareigos pateikti profsąjungų atstovams informaciją apie kiekvieną mėnesį išdirbtus viršvalandžius.

ESTT pasisakė, kad nors valstybės narės turi didelę diskreciją, vis dėlto, atsižvelgiant į Direktyvos 2003/88 tikslą, kuris yra garantuoti veiksmingą darbuotojų gyvenimo ir darbo sąlygų apsaugą bei geresnę jų saugą ir sveikatos apsaugą, jos privalo garantuoti, kad šių teisių veiksmingumas būtų visiškai užtikrintas realiai suteikiant darbuotojams galimybę veiksmingai naudotis šioje direktyvoje numatytais minimaliu kasdieniu ir savaitės poilsiu bei maksimalios vidutinės savaitės darbo trukmės ribojimu.

Šiuo klausimu nesvarbi aplinkybė, kad nagrinėjamu atveju Ispanijos teisėje nustatyta maksimali savaitės darbo trukmė yra, kaip tvirtina Ispanijos vyriausybė, palankesnė darbuotojui nei ta, kuri numatyta Direktyvos 2003/88 6 straipsnio b punkte. Nesant sistemos, leidžiančios apskaičiuoti kasdienio darbo laiko trukmę, yra itin sudėtinga ar net praktiškai neįmanoma darbuotojams užtikrinti, kad būtų faktiškai paisoma maksimalios savaitės darbo trukmės, nesvarbu kokia ji būtų. Darbuotojas yra silpnesnė darbo santykių šalis ir valstybės narės privalo imtis visų būtinų priemonių, kad užtikrintų minimalaus poilsio laiko paisymą ir užkirstų kelią bet kokiam maksimalios savaitės darbo trukmės viršijimui.

 

Back to top button