Institucijos

ES Taryboje susitarta dėl elektroninių įrodymų rinkimo baudžiamajame procese taisyklių

Penktadienį Briuselyje vykusioje Teisingumo ir vidaus reikalų taryboje Europos Sąjungos valstybių teisingumo ministrai daugiausia dėmesio skyrė elektroninių įrodymų rinkimo klausimams. Susitikimo metu ministrai pritarė Direktyvos dėl teisinių atstovų skyrimo įrodymų rinkimo baudžiamosiose bylose tikslais projektui. Šia direktyva siekiama nustatyti bendras taisykles dėl teisinio atstovavimo Europos Sąjungoje veiklą vykdantiems elektroninių ryšių, interneto domenų vardų, IP adreso numeravimo bei kitas informacinės visuomenės paslaugas teikiantiems paslaugų teikėjams, siekiant surinkti įrodymus baudžiamosiose bylose.

Ši direktyva bus itin svarbi priemonė ateityje taikant Reglamentą dėl Europos įrodymų pateikimo ir saugojimo orderių, taikytinų elektroniniams įrodymams baudžiamosiose bylo, nes joje nustatomos paslaugų teikėjų teisinių atstovų, kurių turės gauti tokius orderius ir į juos reaguoti, skyrimo taisyklės. Galimybę skirti teisinius atstovus reikėjo numatyti, nes ne ES įsikūrusiems paslaugų teikėjams nėra nustatytas bendras teisinis reikalavimas teikiant paslaugas Sąjungoje fiziškai joje būti. Be to, pagal šią direktyvą paskirtų teisinių atstovų paslaugomis būtų galima naudotis ir vietos procedūrose.

Teisinių atstovų paslaugomis galima bus naudotis ne tik elektroniniams įrodymams, bet ir kitų rūšių įrodymams rinkti, taip pat norint gauti kitus su teisėsauga susijusius prašymus, pavyzdžiui, Europos tyrimo orderius, nedarant poveikio konkrečioms procedūroms, numatytoms kituose teisės aktuose dėl teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose.

Susitikime taip pat ministrai diskutavo dėl įgaliojimų Komisijai suteikimo pradėti derybas dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl tarpvalstybinės prieigos prie elektroninių įrodymų baudžiamosiose bylose bei dalyvavimo derybose dėl Europos Tarybos konvencijos dėl elektroninių nusikaltimų Antrojo papildomo protokolo.

 

ES Tarybos informacija

Back to top button