Nr. 110 (2019)VU mokslo darbai "Teisė"

T. Maceina, G. Valickas. TEISĖJŲ SPRENDIMO PRIĖMIMAS: INTUITYVUS IR RACIONALUS SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

Straipsnyje analizuojamas santykinis teisėjų intuityvaus ir racionalaus informacijos apdorojimo pasireiškimas sprendžiant tariamus baudžiamųjų bylų scenarijus, susijusius su plėšimo nusikaltimais. Gauti rezultatai interpretuojami kognityvios psichologijos kontekste, taip pat aptariamas jų sąlytis su pastarųjų dešimtmečių mokslinės produkcijos tendencijomis ir tolesnėmis perspektyvomis.

Back to top button