Institucijos

75 šalys pradeda PPO derybas dėl elektroninės prekybos

Pasaulio ekonomikos forume Davose 75 šalys – Europos Sąjunga ir 47 kitos Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) narės – nusprendė pradėti derybas dėl pasaulinių elektroninės prekybos taisyklių.

Per pastaruosius du dešimtmečius tiek šalių vidaus, tiek tarptautinės elektroninės prekybos mastai sparčiai didėjo. Nepaisant šio elektroninių sandorių skaičiaus augimo, PPO vis dar neturi konkrečių daugiašalių taisyklių, kuriomis būtų reglamentuojama šio tipo prekyba. Tuo tarpu įmonės ir vartotojai turi vadovautis įvairiomis taisyklėmis, dėl kurių kai kurios šalys yra susitarusios tarpusavio dvišaliuose ar daugiašaliuose prekybos susitarimuose.

PPO elektroninės prekybos taisyklėmis bus siekiama išplėsti šios srities galimybes ir spręsti sunkumus tiek išsivysčiusiose, tiek besivystančiose šalyse. Po derybų turėtų būti nustatyta daugiašalė teisinė sistema, kuri užtikrintų, kad vartotojams ir įmonėms, ypač smulkesnėms, būtų lengviau ir saugiau pirkti, parduoti ir vykdyti kitas verslo operacijas internete. Pavyzdžiui, priėmus naujas taisykles:

  • padidėtų vartotojų pasitikėjimas prekybos internete sąlygomis ir būtų kovojama su brukalais;
  • sumažėtų tarpvalstybinės prekybos kliūtys;
  • būtų užtikrinamas elektroninių sutarčių ir elektroninių parašų galiojimas;
  • būtų visiškai uždrausti perdavimui elektroninėmis priemonėmis taikomi muitai;
  • būtų sprendžiami priverstinio duomenų vietos nustatymo reikalavimų ir priverstinio pirminio kodo atskleidimo klausimai.

 

Europos Komisijos informacija

Back to top button