Institucijos

Išleista knyga apie reglamento „Brussels IIa” taikymą ES valstybėse

Informacija apie ES valstybių teismų praktiką ir „Brussels IIa” reglamento taikymo tendencijas galite rasti naujoje mokomojoje knygoje  „Jurisdiction in Matrimonial Matters, Parental Responsibility and International Abduction. A Handbook on the Application of Brussels IIa Regulation in National Courts“ (liet. „Jurisdikcija santuokos, tėvų pareigų ir tarptautinio vaikų grobimo bylose: reglamento „Briuselis IIa“ taikymo nacionaliniuose teismuose vadovas“).

Leidinį anglų kalba sudarė viena iš projekto „ES teisėjų mokymai dėl „Briuselio IIa“ reglamento: nuo Pietų iki Rytų“ vadovių, mokslininkė Constanza Honorati. Jį ruošiant dalyvavo ir Lietuvos teisės instituto (LTI) mokslininkė dr. Agnė Limantė. Ji kartu su bendraautoriais parengė tris leidinio skyrius, kuriuose kalbama apie bendrąją jurisdikciją tėvų atsakomybės bylose, nenutrūkstamą vaiko buvusiosios nuolatinės gyvenamosios vietos jurisdikciją, vaiko buvimo vieta grindžiamą jurisdikciją, jurisdikciją vaikų grobimo bylose, vaiko grąžinimą, bylos perdavimą teismui, geriau tinkančiam nagrinėti bylą, ir kitus aktualius klausimus.

„Pasibaigus projektui jautėme nemažą susidomėjimą ne tik iš projekto dalyvių, todėl dabar džiaugiamės, kad svarbiausia projekto metu sukaupta medžiaga bus prieinama visiems, besidomintiems šeimos teisės klausimais“, – sako LTI mokslininkė dr. Agnė Limantė.

Projektą „ES teisėjų mokymai dėl „Briuselio IIa“ reglamento: nuo Pietų iki Rytų“ LTI įgyvendino kartu su užsienio partneriais (Barselonos universitetu, Ispanija; Milano-Bicocca universitetu, Italija; Rijekos universitetu, Kroatija). 2003 metų Europos Tarybos reglamentas „Briuselis IIa“ – vienas sudėtingiausių privatinės šeimos teisės ES dokumentų, kuriame numatytos įvairios jurisdikcijos nustatymo, teismų sprendimų pripažinimo ir vykdymo taisyklės. Pastarosios yra gana nevienodai taikomos atskirose ES šalyse, todėl buvo siekiama susisteminti ir įvertinti pasirinktų ES valstybių teismų praktiką, atskleisti pagrindines reglamento „Briuselis IIa“ taikymo tendencijas ir parengti praktinį apibendrinimą, kaip konkrečios nuostatos taikomos teismuose.

Šį vadovą išleido Italijos leidykla, jis platinamas leidėjo puslapyje: http://www.giappichelli.it/jurisdiction-in-matrimonial-mattersparental-responsibility-and-international-abduction,9211225

Informacija paimta iš oficialios Lietuvos teisės instituto svetainės

Back to top button