Teismai

ESTT: akcizas turi būti taikomas vandens pypkių tabakui

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) 2019 m. rugsėjo mėnesį kreipėsi į ES Teisingumo Teismą su paklausimu, ar akcizo mokestis turi būti taikomas visam vandens pypkių (kaljanų) tabakui, nepaisant to, kad tabakas šiame produkte sudaro tik iki ketvirtadalio svorio, o visa kita sudaro kitos medžiagos – cukraus sirupas, glicerinas, konservantas ir aromatinės medžiagos.

Šios dienos prejudicinio sprendimu ESTT išaiškino, kad 2011 m. birželio 21 d. Tarybos direktyvos 2011/64/ES dėl akcizų, taikomų apdorotam tabakui, struktūros ir tarifų 2 ir 5 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad vandens pypkių tabakas, kurį sudaro tabakas (iki 24 %) ir kitos medžiagos, kaip cukraus sirupas, glicerinas, aromatinės medžiagos ir konservantas, turi būti laikomas „produktu, kuris yra iš dalies pagamintas ne iš tabako, bet iš kitų medžiagų“, ir „rūkomuoju tabaku“, kaip suprantama pagal šias nuostatas, todėl jis visas, kad ir kokios kitos medžiagos nei tabakas jį sudaro, turi būti laikomas rūkomuoju tabaku, apmokestinamu tabakui taikomu akcizu.

Teismas atkreipė dėmėsį, kad siekiant užtikrinti, viena vertus, tinkamą vidaus rinkos veikimą ir neutralias konkurencijos sąlygas tabako sektoriuje ir, kita vertus, aukštą žmonių sveikatos apsaugos lygį, visus tabako produktus, kuriuos galima rūkyti, reikia prilyginti cigaretėms ir rūkomajam tabakui. Iš tiesų tokie produktai konkuruoja su cigaretėmis ir rūkomuoju tabaku ir juos gali apimti sveikatos apsaugos politika kovos su rūkymu srityje.

Remiantis Teisingumo Teismo turima bylos medžiaga, kaitinant ir deginant visas medžiagas, kurios sudaro vandens pypkių tabaką, kaip nagrinėjamą pagrindinėje byloje, išgaunami įkvėpti skirti dūmai, toks tabakas laikomas rūkomuoju tabaku. Iš to matyti, kad sąvoka „produktas, kuris yra iš dalies pagamintas ne iš tabako, bet iš kitų medžiagų“, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2011/64 2 straipsnio 2 dalį, turi būti aiškinama taip, kad ji apima vandens pypkių tabaką, kaip nagrinėjamą pagrindinėje byloje, kurį sudaro tabakas, cukraus sirupas, glicerinas, aromatinės medžiagos ir konservantas.

Vandens pypkių tabakas yra produktas, kurio nereikia apdoroti pagal standartizuotą žaliavų perdirbimo į gaminius procedūrą norint rūkyti. Taigi vandens pypkių tabakas gali tenkinti dvi kumuliacines sąlygas, numatytas Direktyvos 2011/64 5 straipsnio 1 dalies a punkte, būtinas tam, kad jis būtų laikomas „rūkomuoju tabaku“. Sprendime pabrėžta, kad, kaip teisingai nurodė Europos Komisija ir Portugalijos vyriausybė, Direktyvoje 2011/64 visi produktai, kurie yra iš dalies pagaminti ne iš tabako, bet iš kitų medžiagų, neišskiriant šių skirtingų medžiagų ir nenumatant vien šiuose produktuose esančio tabako apmokestinimo, yra laikomi rūkomuoju tabaku. Visos vandens pypkių tabaką sudarančios medžiagos yra kaitinamos ir rūkomos kaip vieną produktą sudarančios dalys. Todėl Direktyvos 2011/64 tikslais toks produktas, vertinamas kaip visuma, turi būti laikomas rūkomuoju tabaku ir apmokestinamas tabakui taikomu akcizu.

Raktažodžiai
Close
Close