Institucijos

Europos Komisija nusprendė užregistruoti iniciatyvą „Teisė į gydymą“

Vakar Europos Komisija nusprendė užregistruoti Europos piliečių iniciatyvą „Teisė į gydymą“. Europos piliečių iniciatyvos organizatoriai ragina Sąjungą „visuomenės sveikatą iškelti virš privataus pelno [ir] užtikrinti, kad nuo pandemijos saugančios vakcinos ir gydymas taptų visiems laisvai prieinamomis visuotinėmis viešosiomis gėrybėmis“.

Šios iniciatyvos organizatoriai nurodo tokius tikslus:

  1. užtikrinti, kad intelektinės nuosavybės teisės, įskaitant patentus, netrukdytų gauti bet kokios būsimos COVID-19 vakcinos ar gydymo ir jais pasinaudoti;
  2. užtikrinti, kad ES teisės aktai dėl duomenų ir rinkos išimtinumo neribotų tiesioginio valstybių narių išduotų privalomų licencijų veiksmingumo;
  3. ES lėšų gavėjams nustatyti teisinius įpareigojimus dalytis su COVID-19 sveikatos technologijomis susijusiomis žiniomis, intelektine nuosavybe ir (arba) duomenimis suvienijant technologijas ar patentus;
  4. ES lėšų gavėjams nustatyti teisinius įpareigojimus, susijusius su viešųjų įnašų ir gamybos sąnaudų skaidrumu, taip pat prieinamumo ir įperkamumo sąlygas, susietas su neišimtinėmis licencijomis.

Komisija mano, kad ši Europos piliečių iniciatyva atitinka būtinas sąlygas ir yra teisiškai priimtina, todėl nusprendė ją užregistruoti. Šiame etape Komisija šios Europos piliečių iniciatyvos esmės neanalizavo.

Užregistravus šią Europos piliečių iniciatyvą per artimiausius šešis mėnesius organizatoriai gali pradėti rinkti piliečių parašus iniciatyvai paremti. Tam skiriamas vienų metų terminas. Jei per vienus metus iš ne mažiau kaip septynių skirtingų valstybių narių bus gautas vienas milijonas pritarimo pareiškimų, Komisija per šešis mėnesius turės imtis veiksmų. Komisija gali nuspręsti imtis veiksmų arba jų nesiimti, tačiau abiem atvejais turi pagrįsti savo sprendimą.

Europos piliečių iniciatyva įvesta Lisabonos sutartimi. Kaip piliečiams suteikta darbotvarkės rengimo priemonė, ji oficialiai pradėta taikyti nuo 2012 m. balandžio mėn. Oficialiai užregistravus Europos piliečių iniciatyvą, vienas milijonas piliečių bent iš ketvirtadalio visų ES valstybių narių gali prašyti Europos Komisijos teikti teisės aktų pasiūlymus tose srityse, kuriose ji turi įgaliojimus tai daryti.

Pasiūlyta piliečių iniciatyva laikoma priimtina, 1) jei ji nėra akivaizdžiai nepatenkanti į Komisijos įgaliojimus pateikti teisės akto pasiūlymą, 2) ja nėra aiškiai siekiama piktnaudžiauti, ji nėra lengvabūdiška ar nepagrįsta ir 3) nėra akivaizdžiai prieštaraujanti Sąjungos vertybėms.

Pradėjus taikyti Europos piliečių iniciatyvos priemonę iš viso buvo užregistruotos 75 ir atmestos 26 piliečių iniciatyvos.

 

Europos Komisijos informacija

Raktažodžiai
Close
Close