Universitetai

Kodėl ES nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra vis dar nėra populiari?

Gegužės 20 d. vyko VU Teisės fakulteto (VU TF) organizuotas internetinis seminaras „ES nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra”. Jis buvo surengtas tarptautinio mokslinio projekto, skirto Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentui (EB) Nr. 861/2007, nustatančiam Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, rėmuose. Diskusiją moderavo doc. dr. Rimantas Simaitis.

VU TF docentė Vigita Vėbraitė pristatė patį ES Reglamentą, jo tikslus, pagrindines nuostatas. Ji atkreipė dėmesį, kad vis dar Reglamentas ES valstybėse narėse, taip pat ir Lietuvoje nėra gerai žinomas ir plačiai taikomas, nors jo taikymo sritis yra gana plati – tarpvalstybinio pobūdžio civilinės ir komercinės bylos, kai ieškinio suma, neskaičiuojant palūkanų, išlaidų ir sąnaudų, neviršija 5 000 EUR. Tad speciali ES procedūra geriausiai tinka vartotojų, mažų bendrovių ginčams spręsti. Pati procedūra nėra sudėtinga ir naudojamos keturios standartinės formos. Yra teikiamas prioritetas rašytiniam bylos nagrinėjimui bei skatinama naudoti įvairias technologijas, kurios padėtų kuo paprasčiau ir pigiau išnagrinėti ginčą.

Doktorantė Milda Markevičiūtė daugiausiai kalbėjo apie projekto metu nustatytas Reglamento taikymo problemas. SCAN (angl. Small Claims Analysis Net) projektas  yra vykdomas Italijoje, Belgijoje, Prancūzijoje, Lietuvoje, Slovėnijoje bei Liuksemburge. Milda Markevičiūtė pažymėjo, kad daugumoje valstybių nustatytas informacijos trūkumas apie Reglamentą. Nors pagal Reglamentą valstybės narės užtikrina, kad šalys turėtų galimybę gauti ir praktinę pagalbą formoms užpildyti, ir bendrąją informaciją apie Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros taikymo sritį, taip pat bendrąją informaciją apie tai, kurie teismai atitinkamoje valstybėje narėje yra kompetentingi priimti teismo sprendimą, tačiau, deja, tai paprastai apsiriboja visiškai bendros informacijos pateikimu ir tai ne visuose teisminiuose portaluose. Lietuvos Elektroninių paslaugų teismuose portalas (EPP) nėra suderintas su Reglamento formomis. Turėtų aktyviau Reglamento taikymo srityje veikti ir vartotojų gynimo institucijos (pavyzdžiui, ECC tinklas). Taip pat pabrėžta, kad vertimai ir jų kaštai yra nemaža kliūtis taikyti dažniau Reglamento nuostatas ir ieškovams pasirinkti šią nedidelių sumų procedūrą.

Vebinaro akimirka

Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Igoris Kasimovas diskusijoje pabrėžė, kad jis pats ir, matyt, jo kolegos tikrai labai retai susiduria su nedidelių sumų Reglamentu. Jam žinomos tokio pobūdžio bylos buvo susijusios su vartotojų reikalavimais oro bendrovėms. Pačios procedūros praktikoje nėra jau labai trumpos, nes jose reikia užtikrinti abiejų ginčo šalių teises. Be to, matyt, vartotojams nėra labai paprasta patiems užpildyti formas. Kartu ir teismams nedidelių sumų ginčai gali būti ne visiškai paprasti, ypač, jei reikia tikrinti ir nesąžiningas sąlygas sutartyse su vartotojais.

Teisingumo ministerijos atstovas Algis Baležentis sutiko, kad nedidelių sumų Reglamentas nėra plačiai žinomas, bet kartu pabrėžė, kad tai naudingas ir reikalingas ES teisės aktas, tik tikriausiai dėl įvairių formalių trukdžių dažnai bylininkams sunku pasinaudoti Reglamento suteiktomis galimybėmis. Paminėjo, kad galbūt Reglamento trūkumas yra tai, kad nėra aiškiai pasakyta, jog teismai turi tikrinti ir nesąžiningas sąlygas sutartyse su vartotojais.

Lietuvos vartotojų organizacijų aljanso Tarybos narys Tomas Kybartas sutiko, kad vien tik vartotojų apsaugos tarnybos negali padėti išspręsti visus vartotojų ginčų, tad Reglamentas turėtų būti papildomas patogus instrumentas ginti vartotojų interesus. Tačiau realiai šį teisės aktą yra sudėtinga taikyti ir yra gana brangu, ypačm jei turima omenyje, vertimus ir procesinių dokumentų įteikimus.

Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija Tamošiūnienė, įsitraukusi į diskusijas, teigė, kad Lietuvoje teisėjai buvo ir yra mokomi apie Reglamento nuostatas. Tačiau sudėtingas Reglamento taikymo aspektas yra procesinių dokumentų įteikimas, be to, vykdymo procesas vyksta pagal nacionalines proceso taisykles. Tad, pavyzdžiui, Italijoje vykdymo procese yra privalomas advokato dalyvavimas.

Vebinaro įrašas pasiekiamas čia.

Raktažodžiai
Close
Close