Tech+LawUniversitetai

MRU įsteigta UNESCO Dirbtinio intelekto grupė

Mykolo Romerio universiteto (MRU) Teisės mokyklos Teisinių technologijų (Legal Tech) centras laimėjo tarptautinę iniciatyvą dėl Dirbtinio intelekto (DI) UNESCO grupės įsteigimo (UNESCO Chair on AI, Emerging Technologies and Innovations for Society) universitete ir pasirašė sutartį su šia Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija. Įsteigta UNESCO grupė taps mokslinių tyrimų ir inovacijų centru, kuris spręs DI ir naujųjų technologijų iššūkius bei galimybes. DI grupės veikla bus plėtojama vystant atsakingą ir tvarų dirbtinį intelektą bei naująsias technologijas. Be to, didelis dėmesys bus skiriamas etiniams, socialiniams, teisiniams ir kultūriniams DI bei naujųjų technologijų aspektams tyrinėti.

Profesorius Paulius Pakutinskas, paskirtas vadovauti šiai UNESCO grupei, pabrėžia, kad grupės veikla neabejotinai taps tiltu tarp akademinės bendruomenės ir visuomenės, skatindama žinias ir supratimą apie DI ir naująsias technologijas.

„Mūsų tikslas – ne tik generuoti mokslinius tyrimus, bet ir užtikrinti, kad šie tyrimai būtų prieinami ir suprantami visiems, kas domisi šia sritimi. Esame įsipareigoję skatinti tarptautinį bendradarbiavimą ir dalijimąsi žiniomis, kad kartu galėtume spręsti šiuolaikines globalias problemas“, – tikina prof. P. Pakutinskas atkreipdamas dėmesį, kad MRU yra įsipareigojęs tapti lyderiu dirbtinio intelekto (DI) ir naujųjų technologijų srityje ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautiniu mastu.

MRU Dirbtinio intelekto UNESCO grupė taip pat aktyviai dalyvaus mokymo, mobilumo mainų, sąmoningumo didinimo ir gebėjimų stiprinimo veiklose, susijusiose su etišku ir atsakingu DI bei naujųjų technologijų naudojimu. Tai apims bendruomenės įtraukimą ir DI etikos praktinį įgyvendinimą, didelį dėmesį skiriant teisingumui, teisės viršenybei, žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms. Be to, ši struktūra sieks tapti mokymosi apie naujųjų technologijų poveikį visuomenei, DI etiką ir reguliavimą centru. Ji skatins “smėlio dėžių” kūrimą, plėtojant saugią aplinką naujosioms technologijoms išbandyti bei įgyvendinti. Tai sudarys sąlygas ne tik skatinti inovacijas ir technologinę pažangą, bet ir užtikrinti, kad ši pažanga būtų vykdoma atsakingai ir etiškai.

Prof. P. Pakutinskas – Mykolo Romerio universiteto profesorius, plačiai įsigilinęs į naujųjų technologijų taikymo etinius ir reguliavimo klausimus. Jo interesų laukas peržengia Lietuvos ir Europos Sąjungos ribas, aprėpia kur kas globalesnį horizontą. Bendradarbiaujant su daugiau nei 15 pasaulio universitetų, prof. P. Pakutinskas aktyviai skatina vystyti tvarų dirbtinį intelektą. Būdamas Dirbtinio intelekto asociacijos valdybos nariu, MRU profesorius taip pat yra aktyviai įsitraukęs į Dirbtinio intelekto reguliavimo klausimus, ypač medicinos ir karybos srityse.

„UNITWIN UNESCO“ programa buvo įsteigta 1992 metais siekiant skatinti tarptautinį universitetų tarpusavio bendradarbiavimą, didinant tarpinstitucinį žinių ir ryšių skatinimą. Minėtoji programa aprėpia edukacijos, socialinių ir komunikacijos mokslų sritis. Šiuo metu „UNESCO UNITWIN“ programoje dirba 950 vadovų ir 45 „UNITWIN“ programos ryšių tinklai 120 pasaulio šalių. Tarptautinė „UNESCO UNITWIN“ vadovų programa taip pat koordinuoja partnerysčių įsteigimą ir jų išlaikymą.

Mykolo Romerio universiteto Teisės mokyklos informacija

Back to top button