Institucijos

Advokatų kontoros Walless pastabos viešųjų pirkimų reformai

Šiandien prezidentūroje rengiamame ekspertų susitikime „WALLESS“ partnerė Laura Ziferman pristatys prezidento siūlomų Viešųjų pirkimų įstatymo pataisų analizę teisės praktikos požiūriu.

“Mes labai džiaugiamės prezidento iniciatyva efektyvinti ir skaidrinti viešuosius pirkimus, artėjant prie Vakarų Europos gerųjų pavyzdžių. Prezidento siūlomos pataisos atspindi strateginį valstybės požiūrį į viešųjų pirkimų sistemą, jos gali padėti stabilizuoti nuolat kintantį viešųjų pirkimų reguliavimą. Iš principo tai geras projektas, tik jam trūksta išbaigtumo”, sakė L. Ziferman.

Tarp didžiausių siūlomų pataisų privalumų advokatė įvardija viešųjų pirkimų centralizavimą, kuris leistų sutelkti pirkimų profesionalus centrinėse perkančiosiose organizacijose, taip padidinant šių organizacijų kompetenciją ir pačių pirkimų kokybę.

Tačiau šiuo metu svarstomas Viešųjų pirkimų įstatymo projektas neužtikrina pakankamai efektyvaus pirkimų centralizavimo mechanizmo.

Siūlomai pirkimų centralizavimo sistemai trūksta lankstumo, nėra aiškiai išspręsti visi atsakomybės pasidalijimo klausimai. Todėl “WALLESS” ekspertai siūlo centralizavimo procesą įgyvendinti etapais, palaipsniui sprendžiant praktikoje išryškėsiančius trūkumus. Pavyzdžiui, iš pradžių būtų galima steigti tik universalias (centrinės valdžios) centrines perkančiąsias organizacijas, vėliau, įvertinus naudą, steigti sektorines (į konkrečių ministerijų veiklos sritį patenkančių perkančiųjų organizacijų) centrines perkančiąsias organizacijas, o šioms pasiteisinus – ir regionines (savivaldybių ir į jų veiklos sritį patenkančių perkančiųjų organizacijų) centrines perkančiąsias organizacijas.

Ekspertai turi svarbių pastabų ir dėl pataisomis numatytos išankstinės ginčų sprendimo ne teisme tvarkos.

“Siekis efektyvinti viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimą itin aktualus”, teigė L. Ziferman. “Tačiau dabar pasiūlyta išankstinė ginčų nagrinėjimo tvarka ne padidintų, o sumažintų sistemos efektyvumą. Pirma, pailgėtų ginčų tarp perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų išsprendimo trukmė. Antra, iš tiekėjų faktiškai būtų atimta teisė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, o iš perkančiųjų organizacijų – teisė gintis nuo nepagrįsto pirkimo procedūrų stabdymo. Trečia, sunku užtikrinti reikiamus Viešųjų pirkimų tarnybos pajėgumus, kompetenciją ir nešališkumą sprendžiant ginčus tarp tiekėjų ir perkančiųjų organizacijų”.

Pasak advokatės, ginčus nagrinėjanti institucija turėtų būti atskirta nuo viešųjų pirkimų priežiūrą vykdančios institucijos, t.y. nuo VPT. Taip pat reikėtų įstatyme nustatyti aiškią tvarką ir reikalavimus, užtikrinančius perkančiųjų organizacijų ir teikėjų ginčų sprendimui reikalingą kvalifikaciją, kompetenciją ir nešališkumą.

 

Advokatų kontoros Walless informacija

Raktažodžiai
Close
Close