Teismai

EŽTT: atsisakymas nagrinėti konkretų skundą neužkirto kelio M. Basčiui apskritai ginti savo teises Lietuvos teismuose

Europos Žmogaus Teisių Teismas antradienį paskelbė, kad Lietuva nepažeidė EŽTK 13 (teisės į veiksmingą teisinės gynybos priemonę) ir 8 straipsnių (teisės į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą) buvusio Seimo nario M. Basčio byoje, kurioje administraciniai teismai nenagrinėjo jo skundo, kuriuo jis bandė ginčyti jam nepalankią Valstybės saugumo departamento išvadą, kurioje buvo teigiama, kad dėl ryšių su Rusijos piliečiais M. Basčiui neturėtų būti leidžiama susipažinti su slapta informacija.

EŽTT pabrėžė, kad valstybės turi diskrecija nustatyti skirtingas procedūras, kaip asmuo gali ginti savo teises teismuose. Atsisakymas nagrinėti konkretų skundą neužkirto kelio asmeniui apskritai ginti savo teises Lietuvos teismuose, nes jis būtų galėjęs bylinėtis dėl Seimo pirmininko sprendimo nesuteikti jam leidimo dirbti su slapta informacija. Seimo pirmininkas tokio formalaus sprendimo nepriėmė, nes M. Bastys pats savo noru pasitraukė iš Seimo vicepirmininko pareigų ir poreikio susipažinti su slapta informacija nebeliko.

EŽTT nusprendė, kad skundo dėl sprendimo nesuteikti leidimo su įslaptinta informacija pateikimas būtų suteikęs pakankamą galimybę pateikti argumentus prieš išvadas, pateiktas VSD parengtame tarpiniame dokumente, ir  būtū užtikrintos asmens teisės, kad jo visus nurodytus argumentus nacionaliniai teismai tinkamai išnagrinėtų.

Raktažodžiai
Close
Close