Teismai

LVAT: sprendimas dėl lošimų veiklos pripažinimo nelegalia turi būti grindžiamas pakankamu įrodymų kiekiu

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) vasario 14 d. išnagrinėjo ginčą tarp pareiškėjų, Kiurasao valstybėje ir Kipro Respublikoje registruotų bendrovių, (bendrovės) ir Lošimų priežiūros tarnybos (Tarnyba) dėl lošimų veiklos vykdymo interneto svetainėje pripažinimo nelegalia. LVAT vertinimu, ginčyti Tarnybos įsakymai – nepagrįsti ir neteisėti.

Tarnybos darbuotojas prisijungė prie vienos iš bendrovių valdomos interneto svetainės bei nustatė, kad ši svetainė yra veikianti ir prieinama, leidžianti registruotis žaidėjams iš Lietuvos Respublikos ir dalyvauti lošimuose. Dėl to įvertinusi šią aplinkybę bei tai, jog bendrovės neturi Tarnybos išduotos licencijos ir leidimo organizuoti nuotolinius lošimus, Tarnyba nusprendė, jog vykdomi nelegalūs nuotoliniai lošimai, todėl priėmė byloje ginčytus įsakymus. Šiais įsakymais bendrovės buvo pripažintos nelegalios lošimų veiklos Lietuvos Respublikoje vykdytojomis bei joms nurodyta Lietuvos Respublikoje veikiantiems tinklo paslaugų teikėjams skubiai panaikinti galimybę pasiekti interneto svetainę, o šios svetainės domenas buvo įtrauktas į Tarnybos tvarkomą nelegalios lošimų veiklos vykdytojų sąrašą.

LVAT, įvertinęs byloje pagal bendrovių skundą ginčytus įsakymus, sutiko su pirmosios instancijos teismo išvadomis, ir konstatavo, kad vienkartinio Tarnybos darbuotojo prisijungimo prie interneto svetainės faktas bei kelios ekranvaizdžio nuotraukos nėra pakankamas įrodymų kiekis nustatyti pažeidimą. Prisijungusio vartotojo paskyros buvo skirtingais vardais, lošėjo sąskaitoje nebuvo lėšų, o byloje nebuvo pateikta įrodymų, jog domenas nebuvo geoblokuojamas Lietuvos Respublikai. Be to, Tarnybos darbuotojas nesinaudojo VPN paslauga ar kitokiais technologiniais sprendimais, leidžiančiais paslėpti IP adresą ar „apeiti“ geoblokavimo paslaugą.

LVAT akcentavo, jog byloje bendrovių atžvilgiu taikytos ribojančios priemonės savo esme prilygsta administracinėms sankcijoms, todėl valstybės institucijoms turėtų būti taikomas aukštesnis pažeidimų įrodinėjimo standartas, o visos abejonės vertintinos palankiau ūkio subjektams. Nagrinėtoje byloje surinkti įrodymai nebuvo pakankami neginčijamai konstatuoti, jog interneto svetainės domenas buvo laisvai prieinamas žaidėjams iš Lietuvos Respublikos, nesinaudojantiems specialiais technologiniais sprendimais. Taip pat byloje surinkti įrodymai nebuvo pakankami pripažinti, kad tokie žaidėjai turėjo realią galimybę atsidaryti lošėjo sąskaitą, įnešti į ją pinigines lėšas ar atlikti statymus.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo informacija

Back to top button