Monografija

Teisės mokslo pavasaris 2023

Kasmetinis Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Studentų mokslinės draugijos (VU TF SMD) leidinys „Teisės mokslo pavasaris 2023“, kuriame publikuoti geriausi studentų rengti straipsniai, kuriuos atrinko autoritetinga komisija. Šiais metais į leidinį įtraukta 16-a tyrimų, kurie apima įvairias teisės sritis – baudžiamoji, civilinė, finansų, sporto, tarptautinė ir kt. Studentai tyrimus rengė bendradarbiaudami su akademikais ir praktiniais kuratoriais.

Back to top button