Monografija

Monografija „Lietuvoje įtvirtintas konstitucinio skundo institutas kaip žmogaus teisių apsaugos įrankis“

Išleista dr. Dovilės Pūraitės-Andrikienės monografija „Lietuvoje įtvirtintas konstitucinio skundo institutas kaip žmogaus teisių apsaugos įrankis“. Joje sistemiškai analizuojama, ar 2019 m. Lietuvoje įtvirtintas individualaus konstitucinio skundo modelis užtikrina, kad šis institutas būtų veiksmingas žmogaus teisių apsaugos įrankis. t. y. ar jis atitinka Lietuvos visuomenės ir teisinės bendruomenės lūkesčius, teisinės sistemos galimybes, Europos valstybių tendencijas, identifikuojami probleminiai šio modelio aspektai ir pateikiami siūlymai, kaip būtų galima tobulinti jį įtvirtinantį teisinį reguliavimą, bei rekomendacijos dėl kitų priemonių, galinčių užtikrinti šio instituto efektyvumą.

Monografija prieinama čia. 

Back to top button